Tisdagsträff

Ålderism, ensamhet och psykisk ohälsa -Vad kan vi göra? Över detta ämne talar riksdagsledamot Barbro Westerholm (L)

Alla helgons dag med ljuständning

Gudstjänst med ljuständning för medlemmar som lämnat oss. Ulla Marie Gunner, pastor. Robin Taubert, organist. Instrumentalmusik Observera! Gudstjänsten sker i kyrkan och kommer inte att sändas.

Gudstjänst på svenska

Söndagen efter Alla helgons dag. Claes-Göran Ydrefors, predikan. Ulla Marie Gunner, gudstjänstledning. Björn Gäfvert, organist. Vox Immanuel medverkar.

Gudstjänst på svenska

Välkommen till gudstjänst med nattvard. Tema: Öppen Kyrka - del 2 Medverkande: Charlotte Höglund, Erik Fröling mfl. Immanuel 153 är en del av Immanuelskyrkan. Välkommen!  

Tisdagsträff

Finska Sverigehjältar Författaren Eric Björklund kommer till oss och berättar om hur svensk militär tömde Karelen. Vinterkrigets fred 1940 gjorde 400.000 finländare hemlös. Svensk militär skötte evakueringen.