Söndagsskola på ENG

Barn i alla åldrar har en speciell plats i Immanuelskyrkan.
Det finns många olika aktiviteter varje söndag. Välkommen!

  Barnverksamheten äger rum varje söndag under Gudstjänsterna.

  Innan Gudstjänsten börjar registrerar ni barnens ankomst där barnet blir inskrivet och får en namnlapp. Efter ”barnrutan” lämnar barnen gudstjänstsalen och går till sina respektive klassrum. Där möts de av ett team av erfarna lärare och hjälplärare som tar emot dem med värme och kärlek för att förmedla Guds kärlek.

  Barn 0–3

  Det finns ett rum som är tillgängligt för föräldrar med små barn där man kan ta hand om sitt barn i en rolig och säker miljö, och samtidigt delta i Gudstjänsten via livesändning.  Detta är också ett bra tillfälle att knyta kontakt med andra småbarnsföräldrar.

  Söndagskola – på engelska

  Längtar du efter att ditt barn skall få en stadig grund för sin kristna tro?  Vi tror att barn är en gåva från Gud och att Han vill att vi skall ge dem en uppväxt i tron. Som en del av den kristna gemenskapen, vill vi stödja er som föräldrar i ditt barns lärande i tron.

  Vår direktör för barnverksamheten, Geri Lindberg, jobbar med utbildningen av volontärerna, samt ihop med ett ”team” bestämmer och förbereder de allt material och underlag som behövs i verksamheten. 

  Förskolebarn
  3–6 år

  I denna säkra miljö, kommer ditt barn att få uppleva en rolig stund där man får sjunga, dansa, höra bibelns berättelser samt pyssla. Allting knyts ihop till dagens tema.

  Låg/Mellanstadiebarn
  7–11 år

  I den här åldersgruppen, lär sig barnen hur de kan applicera bibliska principer i  sitt dagliga liv.  Genom sång, dans, berättelser från bibeln samt gemensam diskussion lär sig barnen att Jesus är en vän som vill dela livet med dem. 


  Faith Builders
  12-14 år

  Varje söndag samlas Faith Builders i ungdomsrummet för att gräva i Guds ord, dela från våra liv och ha kul! Ungdomar i denna grupp stannar kvar i tjänsten tills vi avslutar Barnhörnan. De uppmanas sedan att lämna tjänsten genom huvudutgången och ta sig till ungdomsrummet som ligger direkt bakom vår helgedom. Klassen avslutas senast 12.45.

  Om du har några frågor, kontakta:  Geri Lindberg

  Barn och unga (English speaking)

  08-587 503 15

  geri.lindberg@immanuelskyrkan.se