Styrelse

Styrelsens arbete och ansvar regleras genom församlingens stadgar. Den består av medlemmar från församlingens olika språkgrupper och träffas ungefär en gång i månaden.

Styrelsen väljs av församlingen på församlingens årsmöte. Styrelsens uppgift är att styra församlingens arbete, bland annat genom att sätta en budget, diskutera vad som ska prioriteras och urskilja riktningen för församlingen. Församlingsföreståndaren samt andra pastorer och ledare rapporterar regelbundet till styrelsen om verksamheten.

Styrelsen går att nå på mail, styrelsen@immanuel.se Klicka här.

Styrelseordförande

Styrelseledamöter

Barbro Ericsson

Personalutskott ordf.

Cecilia Mjönes

Claes Jonsson

Evado Arfs

Gunilla Hjelmåker

Kommunikations- och Insamlingsutskott ordf.

Hans-Olof Hagén

Ekonomiutskott ordf.

Ingrid Östlund

Johan Sahlén

Mats Bernö

Peter Dobers

Roelof Hansman

I tjänsten

Cathrin Sjöström

Församlingssekreterare

08-587 503 01

cathrin.sjostrom@immanuelskyrkan.se

Claes-Göran Ydrefors

Tf. församlingsföreståndare

0858750329

claesgoran.ydrefors@immanuelskyrkan.se

Marianne Eriksson

Administrativ chef

08-587 503 26

marianne.eriksson@immanuelskyrkan.se