Styrelse

Styrelsens arbete och ansvar regleras genom församlingens stadgar. Den består av medlemmar från församlingens olika språkgrupper och träffas ungefär en gång i månaden.

Styrelsens uppgift är att styra församlingens arbete, bland annat genom att sätta en budget, diskutera vad som ska prioriteras och urskilja riktningen för församlingen. Församlingsföreståndaren samt andra pastorer och ledare rapporterar regelbundet till styrelsen om verksamheten.

Stephen James

Styrelseordförande

ordforande@immanuelskyrkan.se

Barbro Ericsson

Cathrin Sjöström

Församlingssekreterare

08-587 503 01

cathrin.sjostrom@immanuelskyrkan.se

Claes Jonsson

Emma Darelid

Evado Arfs

Gunilla Hjelmåker

Kommunikations- och Insamlingsutskott orfd.

Hans-Olof Hagén

Ekonomiutskott ordf.

Ingrid Östlund

Lynda Eneh

Malin Emmoth

Mats Bernö

Peter Dobers

Roelof Hansman

Stephen James

Styrelseordförande

ordforande@immanuelskyrkan.se

Tobias Olsson

Equmenia Immanuel (adjungerad)

Ulla Marie Gunner

Ulla Marie Gunner

Församlingsföreståndare / Senior pastor

08-587 503 04

ullamarie.gunner@immanuelskyrkan.se