Styrelse

Styrelsens arbete och ansvar regleras genom församlingens stadgar. Den består av medlemmar från församlingens olika språkgrupper och träffas ungefär en gång i månaden.

Styrelsens uppgift är att styra församlingens arbete, bland annat genom att sätta en budget, diskutera vad som ska prioriteras och urskilja riktningen för församlingen. Församlingsföreståndaren samt andra pastorer och ledare rapporterar regelbundet till styrelsen om verksamheten.

Styrelsen går att nå på mail. Klicka här.

Styrelseordförande

Stephen James

Styrelseordförande

ordforande@immanuelskyrkan.se

Styrelseledamöter

Barbro Ericsson

Personalutskott ordf.

Cecilia Mjönes

Claes Jonsson

Emma Darelid

Evado Arfs

Gunilla Hjelmåker

Kommunikations- och Insamlingsutskott ordf.

Hans-Olof Hagén

Ekonomiutskott ordf.

Ingrid Östlund

Lynda Eneh

Mats Bernö

Peter Dobers

Roelof Hansman

I tjänsten

Cathrin Sjöström

Församlingssekreterare

08-587 503 01

cathrin.sjostrom@immanuelskyrkan.se

Marianne Eriksson

Administrativ chef

08-587 503 26

marianne.eriksson@immanuelskyrkan.se

Ulla Marie Gunner

Ulla Marie Gunner

Församlingsföreståndare / Senior pastor

08-587 503 04

ullamarie.gunner@immanuelskyrkan.se