Projekt

Här kan du läsa mer om projekt runt om i världen som Immanuelskyrkan är med och stöttar och möjliggör – genom nätverk, kunskap och ekonomiskt stöd.

N’djili, Kongo-Kinshasa

  • Nutritionsprojekt – Sedan 1990-talet driver Immanuelskyrkans vänförsamling
    N´djili ett nutritionsprojekt med inriktning mot starkt undernärda barn från fattiga miljöer.
  • Ultraljudsapparater– Församlingen i Kinshasa har under många år prioriterat behovet av ultraljudsapparater till hälsovårdscentralens förlossningsenhet. Under år 2018 blev det äntligen möjligt för Immanuelskyrkan att förmedla två ultraljudsapparater till N´djili.
  • Vattenreservoar – För att förebygga översvämningar på kyrkans tomt, möjliggöra för besökare att ta sig torrskodda till kyrkan samt för att skydda kyrkans grund från underminering under regnperioderna har N´djili-församlingen nyligen byggt en mycket stor regnvattentank, vilken tar hand om överskottsvattnet. Vattnet kan därefter används av kyrkan och kringboende för tvätt och andra behov.
  • Renovering av hälsocentralens lokaler Hälsocentralens lokaler, inkluderande förlossningsvård mm, är mycket trångbodda, nedgångna och i starkt behov av renovering för att kunna fungera på ett funktionellt sätt. N´djiliförsamlingen har därför nyligen genomfört ett renoveringsprojekt för att åtminstone kunna åtgärda de mest angelägna behoven.

HCC Panvel, Indien

  • Projekt Morba – Immanuelskyrkans vänförsamling i Panvel har byggt ett så kallat community center i byn Morba där de bedriver barnaktiviteter samt erbjuder kvinnor utbildningar inom hantverk och viss hälsovård. Med stöd av mikrolån har många kvinnor fått möjlighet att starta egna företag inom exempelvis grönsaksodling och husdjursavel med mycket lyckade resultat. Dessutom har församlingen i Panvel dragit fram en vattenledning till byn. Detta gör att byns kvinnor får mer tid att delta i utbildningsaktiviteter och att flickor ges möjlighet att gå i skolan, eftersom de inte längre behöver hjälpa sina mödrar att hämta vatten från avlägsna och i många fall förorenade vattentäkter.
  • Pawara Tribe Immanuelskyrkan bidrar numera även till HCC:s arbete bland de ytterst fattiga och förbisedda människorna i Pawara Tribe. 
  • Ny kyrkobyggnad i Chopda (inkl Pawara Tribe) – Eftersom antalet församlingsmedlemmar har ökat mycket kraftigt under senare år har församlingen byggt en ny multifunktionell kyrkobyggnad i Chopda. Den nya kyrkan togs i bruk i slutet av 2020.

Övrigt

Enskilda medlemmar inom Immanuelskyrkan stödjer via starka personliga engagemang även projekt, utöver de som beskrivs ovan.