Vänförsamlingar

N’djili, Kongo-Kinshasa

(Tillhörande Église du Christ au Congo, ECC)

Immanuelskyrkans vänskapsrelation med N’djili-församlingen etablerades redan på 1990-talet. Församlingen verkar i en fattig utkant av Kongo-Kinshasas huvudstad Kinshasa. Där bedriver de både en omfattande evangeliserande verksamhet och ett brett socialt arbete inom utbildning/skola samt hälso– och sjukvård. Läs mer om Immanuelskyrkans stödinsatser i denna vänförsamling under fliken Projekt

Samfundet ECC

HCC Panvel, Indien

(Tillhörande Hindustani Covenant Church, HCC)

Immanuelskyrkans vänförsamling i Panvel driver sedan många år ett omfattande utvecklingsarbete bland kvinnor och barn i den mycket fattiga byn Morba i västra Indien. Målsättningen är att stärka kvinnornas ställning inom såväl familjen som i bygemenskapen, ge kvinnor möjlighet till egenförsörjning, samt att säkra barnens rättigheter till skolgång. Församlingen stödjer även HCC:s utvecklingsarbete i den likaledes mycket fattiga byn Pawara Tribe. Läs mer om Immanuelskyrkans stödinsatser under fliken Projekt.

Samfundet HCC