Söndagar kl 14.00 • Kyrksalen

Gudtjänst på engelska

Gudstjänsten på engelska är samlingspunkten för Immanuels internationella gemenskap.

Välkommen till Immanuel International Fellowship. Det här är en plats där oavsett din bakgrund, oavsett din situation i livet, du är välkommen hit,
ty Gud är vår nådiga värd. Vi har en gudstjänst kl 14.00 i kyrksalen.

Här kan du se våra söndagstjänster på engelska.

Click here to see previous services