Vad gäller i Pandemitider

Söndagar kl 11.00 • Congressen

Gudstjänst på engelska

Gudstjänsten på engelska är samlingspunkten för Immanuels internationella gemenskap.

Välkommen till Immanuel International Fellowship. Det här är en plats där oavsett din bakgrund, oavsett din situation i livet, du är välkommen hit,
ty Gud är vår nådiga värd. Vi har en gudstjänst kl 11.00 i Congressen.

Från och med söndagen den 3 april kommer Internationella gudstjänst återvända till
kl. 11.00 i Congressen.
Fika kommer att serveras efter tjänsten i paus.
Välkommen!

Här kan du se våra söndagstjänster på engelska.

Click here to see previous services