Koncernen Immanuel

Immanuelskyrkans församling är ägare till fastighetsbolaget Probitas. Syftet med koncernen är att skapa ekonomiska resurser till Immanuelskyrkan och långsiktigt trygga församlingens arbete.

Probitas äger Hotell Birger Jarl, vårdboendet och seniorboendet Löjtnantsgården samt Tegnérgården med studentlägenheter.

Dessutom äger och förvaltar Probitas andra fastigheter i Stockholms innerstad, som bland annat innebär att församlingen kan tillhandahålla personalbostäder. Ibland kan även aktiva medlemmar få ett hyreskontrakt.