Vad vi tror på

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam. Alla kan söka en personlig gemenskap med en levande Gud.

Den tidiga kyrkan skrev de så kallade nicenska och apostoliska trosbekännelserna. När vi uttalar dessa i gudstjänsten uttrycker vi samhörighet med hela Guds kyrka.

Den kristna trons kärna kan sammanfattas i bekännelsen att ”Jesus är Herre” (Rom 10:9) och med orden från Johannesevangeliet: ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv” (Joh 3:16).

Vem är Gud?

Gud är alltings skapare som ger liv åt allt och uppehåller allt. Gud är helig, rättvis och inget mörker finns i honom. Samtidigt är Gud kärlek, förlåtelse, omsorg och längtar efter gemenskap med oss människor.

I första hand är det Gud som söker och vill ha gemenskap med oss, det har han visat genom att bli människa i Jesus Kristus. Gud vet vad det innebär att vara människa och känner till glädjen, styrkan, mörkret och trasigheten. Vi är inte ensamma i ett opersonligt och oändligt universum. Gud är ”inte långt borta från någon enda av oss” (Apg 17:27).

Gud är alltid större än våra tankar, känslor och ord och uppenbarar sig därför på olika sätt. Det sker till exempel genom skapelsen, genom vårt samvete och i människors längtan. Framför allt har människan fått Guds ord, Bibeln, för att förstå mer om vem Gud är och vad hans vilja för våra liv är.

Vem är Jesus?

Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Joh 14:6

Jesus är Guds son som kom till världen som människa, för att skapa en länk mellan oss och Gud. Jesus ger Gud ett ansikte så att vi lättare ska förstå vem Gud är.

Under Jesus tid på jorden helade och upprättade han många människor och visade på kärlek, fred och frid. Genom liknelser berättade Jesus om vem Gud är, hur Guds rike ser ut och vad det är att vara människa. Det var många som följde Jesus, men hans anspråk på att vara Guds son och att han vände upp och ner på maktordningar provocerade också många. 

Jesus dömdes till slut till döden och dog på ett kors. Men efter tre dagar uppstod han! Vi kristna tror att det hände något stort och mystiskt i detta. Genom Jesus död och uppståndelse tog Jesus bort det som skiljer oss människor från Gud och varandra, det vi kallar för synd. Det gör försoning med Gud möjlig. Kärlekens Gud vann över döden!

Så länge vi lever i den här världen får vi dock fortsätta kämpa. Men vi tror att Jesus en dag kommer tillbaka för att befria och återupprätta skapelsen. Då kommer ingen sorg och nöd, inget lidande och död finnas längre – precis som det var tänkt från skapelsens början.

Vem är den heliga Anden?

Den heliga Anden är Guds ande. Anden finns med genom hela Bibeln; vi kan läsa om hur Anden är med vid jordens skapelse, och också om hur Anden leder och ger Jesus kraft under hans tid på jorden. 

Kort före sin död lovar Jesus att sända Hjälparen, som Anden också kallas, till oss människor. Det Anden vill hjälpa oss med är att tro, leva sant och rätt och tjäna våra medmänniskor. Anden ger oss också gåvor för att tjäna församlingen och hjälper oss att dela med oss av vår tro.

Den heliga Anden vill ge oss kraft att leva som Jesus efterföljare. Ett liv som kännetecknas av det som i Bibeln beskrivs som andliga frukter: kärlek, glädje, frid, tåla­mod, vänlig­het, god­het, tro­fast­het, ödmjuk­het och själv­behärsk­ning.

Varför läser vi Bibeln?

Bibeln är Guds ord till alla människor. Den är världens mest lästa bok och unik på flera sätt, bland annat för att den är skriven på tre språk, av ungefär 40 författare med olika bakgrund, under en tidsperiod på cirka 1 600 år. Som en röd tråd genom Bibeln går budskapet om att Gud i sin kärlek söker människan och vill rädda sin värld.

När vi läser Bibeln kan vi förstå mer om vem Gud är och vad hans vilja för våra liv är. Trots det historiska avståndet och de kulturella skillnaderna kan vi känna igen oss i de människor vi möter i Bibeln. Vi ser att de brottas med samma existentiella frågor och problem som vi gör idag.

Guds ord är levande och har kraft att förvandla våra liv. Varje människa kan själv läsa och tolka den kristna tron som den framställs i Bibeln. Samtidigt behöver den läsas och tolkas i gemenskap tillsammans med andra, för att vi ska få en större förståelse av livet och av Gud. 

Att läsa och studera Bibeln är ett sätt att möta Gud, och att hämta kraft och vägledning i vardagen.

Vad är kyrkan?

Kyrkan är de troendes gemenskap, med människor som tillsammans vill följa Jesus. Kristen tro innebär relation – med Gud, men också med andra och mig själv. Alla kristna tillsammans brukar liknas vid Jesus kropp, och kyrkan gör därför Jesus synlig på jorden. Jesus har lovat att vara med oss i detta (Immanuel betyder ”Gud med oss”). 

I Immanuelskyrkan finns människor i alla åldrar, från olika länder, med olika språk, alla med olika gåvor. Vi delar tron på Jesus, hans död och uppståndelse – men är i övrigt olika som personer. Vår gemenskap berikas när olika erfarenheter och skilda tolkningar av Bibeln delas i ödmjukhet, öppenhet, kärlek och omsorg. 

Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar – mig, dig och världen. Vi försöker leva enligt Jesus uppdrag att ”predika glädjens budskap för de fattiga, ropa ut frihet för de fångna, syn för de blinda och att ge de förtryckta frihet” (Luk 4:18–19). 

Vad innebär dop och nattvard?

I Immanuelskyrkan har vi två så kallade sakrament: dop och nattvard. Sakrament är heliga handlingar som Jesus uppmanar oss att göra. Genom dem påminns vi om Jesus närvaro och får ta del av Guds nåd. 

Tro och dop hör samman; genom dopet blir vi en del av kyrkans gemenskap. Det är också ett tecken för nytt liv i Jesus Kristus, där den som döps kan sägas dö och uppstå med Jesus. Dopet visar på Guds kärlek och omsorg om oss. 

Dopet sker med vatten och kan i Immanuelskyrkan äga rum vid olika tidpunkter i livet (vi tillämpar både barndop och troendedop). Oavsett när dopet sker i en människas liv får man leva i sitt dop, en process som handlar om att växa i tro och efterföljelse. 

Nattvarden är en måltid i gemenskap med Jesus och med människor som vill tro på honom. Den är öppen för alla som söker denna gemenskap. Vi firar nattvarden till minne av Jesus Kristus, med en särskild betoning på hans död och uppståndelse. Under nattvarden delar vi bröd och vin. När Jesus instiftade nattvarden talade han om brödet som sin kropp och vinet som sitt blod. 

Nattvarden är ett tecken på framtid och hopp. Där uttrycks kärlek, gemenskap, rättvisa och fred – som är tecken på Guds rike. Vi firar denna måltid i väntan på att detta rike ska komma i sin fulla kraft när Jesus kommer tillbaka.