Löjtnantsgårdens vårdboende

Immanuelskyrkans vårdboende Löjtnantsgården har sammanlagt 54 lägenheter i fem olika boendeenheter.

Omsorgen sker utifrån en kristen värdegrund med fokus på värdighet och bästa möjliga välbefinnande. Diakoner och pastorer från Immanuelskyrkan har kontakt med boende och personal genom regelbundna besök och andakter.

Boende bjuds bland annat in till gudstjänstbesök, sång och musik, gruppgymnastik och arrangemang kring högtider.