Hjälp i olika situationer

Livet går upp och ner. Vi kommer alla att behöva praktiskt eller andligt stöd någon gång i livet. Som kyrka vill vi möta människor i utsatta livssituationer – det är kristen tro omsatt i praktisk handling.

Hjälp och stöd

När du vill ha stöd i kontakt med myndigheter eller har ekonomiska frågor.

Om du drabbas av en kris och behöver hjälp eller stöd, kan du höra av dig till oss. Det spelar ingen roll vilken bakgrund eller trosinriktning du har.

Samtal och själavård

När du behöver någon som lyssnar.

Livet förändras och ibland kan vi behöva någon att prata med. Någon som lyssnar och bevarar vårt förtroende.
Välkommen att kontakta en diakon eller pastor för själavårdssamtal, oavsett om du är medlem eller inte. Vi har tystnadsplikt.

Pastorer kan också erbjuda bikt.

Samtal via telefon

När du behöver någon att prata med.

Ringkontakten i Immanuelskyrkan är en grupp medlemmar från församlingen som knyter telefonkontakt med dig om du vill.
Kontakta en av våra diakoner, så berättar vi mer!

Vid sjukdom

Om du, eller någon nära anhörig blivit sjuk och vill få besök av en diakon eller pastor, kontakta oss.
Vi kan också erbjuda att följa med på läkarbesök och till apotek.

Förbön

När du vill att andra ber för dig.

Vi tror att Gud hör varje människas bön, men ibland kan det vara svårt att själv finna orden.
Om du vill att ett böneteam i församlingen ber för dig, kontakta oss. Vi kan också tända ett ljus i vårt ljusträd åt dig.