Vårt uppdrag i världen

Omsorg om varandra är en del av vårt uppdrag som kyrka. Det innebär bland annat att dela med oss av tron på att Jesus befriar och ger hopp. Det vill vi göra både i Stockholm, runtom i vårt land och bortom Sveriges gränser. Genom relationer med kristna gemenskaper i andra delar av världen kan vi samarbeta för en rättvisare och mer hållbar värld. 

Immanuelskyrkan stödjer aktivt ett flertal projekt via egna relationer med våra vänförsamlingar i Kongo-Kinshasa och i Indien. Men vi tar även aktivt ansvar för stöd via vårt samfund Equmeniakyrkans internationella arbete och via biståndsorganisationen Diakonia.