Immanuel Senior

Är du dagledig och tycker om kultur? Immanuel Senior erbjuder en rad olika kulturella evenemang, öppet för alla oavsett livsåskådning. Välkommen in i gemenskapen!

Aktuellt


”I denna ljuva sommartid gå ut min själ och
gläd dig vid den store Gudens gåvor!” (Psalm 200)

Det är med glad förväntan vi nu lever i den underbara sommaren. Med de nya beskeden ifrån Folkhälsomyndigheten ser vi framtiden an med stor förhoppning.
Vi i styrelsen för Immanuel Senior tror att vi kommer att inleda höstens verksamhet i början av september.

För mer information, kontakta: