Fyra gudstjänster.
Tre språk. Varje söndag.

Om du kommer till Immanuelskyrkan en vanlig söndag kan du få uppleva en stor bredd av musikaliska uttryck, språk, kulturer och traditioner. Vi sjunger och pratar alla om Jesus men gör det med olika uttryckssätt. Vid några tillfällen om året möts alla de olika grupperna till en gemensam gudstjänst.

Normalt kan du varje söndag besöka våra olika gudstjänster.
Men just nu träffas vi inte fysiskt pga Corona utan ses istället digitalt.
Vi sänder våra gudstjänster via Youtube.

Kommande gudstjänster

Gudstjänst på engelska

11 apr

Gudstjänst på svenska

11 apr

2 söndagen i påsktiden Göran Gustafson, predikan. Björn Gäfvert, organist. Ulla Marie Gunner, gudstjänstledning. Nybrasset samt duettsång av musikskolan Se gudstjänst här >

Söndagssamtalet på instagram

11 apr

Söndagssamtalet hittar du på instagram @immanuel153 . Tema April – Maj: Att leva levande.  Samtalet sänds live eller publiceras som IGTV, och går att se i efterhand.

Musik från Soffan

14 apr

Musiker från Immanuel 153 sänder live på instagram @immanuel153

Gudstjänst på engelska

18 apr

Gudstjänst på svenska

18 apr

3 söndagen  i påsktiden Frida Fritzon välkomnas som diakon i församlingen. Anna Berndes, predikan Robin Taubert, organist. Soulchildren och tonårskören K.Ö.T.T medverkar Se gudstjänst här >