Fem gudstjänster.
Fyra språk. Varje söndag.

Om du kommer till Immanuelskyrkan en vanlig söndag kan du få uppleva en stor bredd av musikaliska uttryck, språk, kulturer och traditioner. Vi sjunger och pratar alla om Jesus men gör det med olika uttryckssätt. Vid några tillfällen om året möts alla de olika grupperna till en gemensam gudstjänst.

Normalt kan du varje söndag besöka våra olika gudstjänster.
Men just nu träffas vi inte fysiskt pga Corona utan ses istället digitalt.
Vi sänder våra gudstjänster via Youtube.

Kommande gudstjänster

Service in Korean 11:00

24 jan

Gudstjänst på svenska

24 jan

3 söndagen efter trettondagen Thomas Ericson, predikan. Ulla-Marie Gunner, gudstjänstledning. Björn Gäfvert, organist. Immanuel Brass Gudstjänsten sänds via YouTube    

Söndagssamtalet

24 jan

Söndagssamtalet sänds via instagram @immanuel153    

Gudstjänst på svenska

31 jan

  Ulla-Marie Gunner, predikan. Karin Pettersson, gudstjänstledning. Björn Gäfvert, organist Immanuel Gospel Gudstjänsten sänds via YouTube

Söndagssamtalet

31 jan

Söndagssamtalet sänds via instagram @immanuel153    

Gudstjänst på engelska

7 feb