Välkommen till Immanuelskyrkan

Vi är glada över att äntligen kunna öppna upp för 30 deltagare i vår gudstjänst på söndagar klockan 11. Vi fortsätter också sända gudstjänsten via YouTube.

Läs mer

Välkommen till ljusträdet

Nu öppnar vi kyrkporten för en stunds stillhet och ljuständning i vår stora kyrksal. Tänd ett ljus i ljusträdet. Skriv en bön och lägg i böneskålen.En pastor eller diakon finns i tjänst för samtal och förbön. Onsdagar kl 13.00 – 14.30

I fokus

En trygg plats att utforska din tro

Söker du en kristen gemenskap där du kan känna dig hemma, oavsett vem du är eller var du kommer från? I Immanuelskyrkan samlas människor från hela världen och tillsammans bygger vi en inkluderande gemenskap, vandrar med Jesus och möter behov i vår stad. Välkommen du med!

Verksamheten i Immanuelskyrkan

Söndagar i Immanuelskyrkan

Söndagsgudstjänsten är hjärtat i församlingens liv. Vi samlas för bibelundervisning, bön, lovsång samt vänskap runt kaffeborden. Varje söndag firas fem gudstjänster på fyra olika språk. Välkommen att hitta det sammanhang som passar dig.

Tro och liv

Hur fungerar bön och bibelmeditation? Vad är meningen med livet? Vad betyder det att följa Jesus? Vi har alla frågor om tro. Under veckans alla dagar finns många olika aktiviteter för alla åldrar. Välkommen att hitta det som passar dig.

Omsorg och stöd

Livet går upp och ner. Vi i Immanuelskyrkan vill gärna dela både glädje och sorg, och bidra till ett mänskligare samhälle. Det gör vi bland annat via vårt diakonala arbete. Du är välkommen oavsett var i livet du befinner dig.

Musik och kultur

Musik och kultur förenar oss alla – oavsett ålder och bakgrund. Det bidrar till att människor möts och att nya perspektiv skapas. För många är det också ett sätt att uttrycka sin tro och en möjlighet att uppleva Guds närvaro.