Musikskolan Immanuel
Musikskolan för alla åldrar –
mitt i Stockholm.

Varje vecka kommer drygt 200 elever från 0-100 år till Musikskolan Immanuel, mitt i Stockholm och får lektioner i sång och musik.

Vi har ett 15-tal lärare, alla med musikpedagogisk examen, som undervisar hos oss. Eleverna ges många möjligheter att få utlopp för sitt musicerande, bl.a. terminsuppspel, kammarmusikkonserter och i Immanuelskyrkans gudstjänster.

Musik är en livgivande medicin. Studier visar till exempel att elever som spelar och sjunger mycket även når bättre resultat i skolan.

”Musik är bättre för hälsan än idrott”, ”Musik är hjärnans bästa vän – den öppnar upp igenslammade nervbanor och gör dig beredd att ta emot andra utmaningar”, ”Därför ska ditt barn spela ett instrument”.

Återigen har det kommit vetenskapliga forskningsrapporter om vad musiken gör med oss människor.

Alla plågsamma timmar med ”Gubben Noa” visslande ur blockflöjten kan ha varit värt besväret. Forskare vid Northwestern University i USA har upptäckt att hjärnans reaktionshastighet är snabbare hos människor som spelat instrument någon gång i livet. Många erfarenheter kan man studera. En svensk forskare påstår att barn har bättre ”arbetsminne” om man musicerar.

Välkomna att ta del av Musikskolan Immanuel!