Organisationer

Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkans internationella arbete omfattar både diakonala och kyrkliga aspekter. Det diakonala arbetet handlar exempelvis om fattigdomsbekämpning, att skapa förutsättningar för utbildning och att ge sjukvård. Det kyrkliga arbetet innefattar bland annat teologisk utbildning, att starta nya församlingar samt att stötta befintliga församlingar. 

Equmeniakyrkan arbetar främst genom lokala organisationer på plats i olika samarbetsländer, eftersom det är både effektivt och ger bra resultat. Equmeniakyrkan arbetar även med direkta insatser genom att sända och ta emot missionärer. Detta ger värdefulla utbyten över gränser. 

Läs mer om Equmeniakyrkan.

Diakonia 

Diakonia är Equmeniakyrkans och Alliansmissionens biståndsorganisation, som arbetar med långsiktigt bistånd för varaktig förändring. Organisationen verkar i drygt 30 länder i Afrika, Latinamerika, Asien och Mellanöstern/Nordafrika. Där ges stöd till drygt 400 lokala organisationer som driver projekt för att människor själva ska kunna ta sig ur fattigdom och förtryck.

Läs mer om Diakonia.