Tro och ljus

En kristen ekumenisk rörelse för människor med funktionsvariationer,samt deras familjer och vänner.

 I gemenskapen  med varandra erfar vi Guds kärlek som hjälper  oss att acceptera oss själva och andra som vi är. Då fördjupas våra liv och vår tro växer.

 Grundades 1971 i Frankrike. Finns idag i ca 80 länder med 1500 grupper.

Vad gör man i Tro & Ljus?

  • uttrycker livsglädje genom lek, sång,musik, dans m.m
  • delar måltid tillsammans
  • firar gudstjänst

Datum våren 2022

Vi träffas en dag i månaden 14.00–16.30 i Immanuelskyrkan. 

16   Januari
13   Februari
13   Mars
10   April
8    Maj
6    Juni  Utflykt till Pilenviks på Ingarö

Är du intresserad? Välkommen att kontakta  Anders Segersson, diakon.