Vår vision

lmmanuelskyrkan är en kristen gemenskap för människor från hela världen. Vi är en församling, men inbjuder till gudstjänst på flera språk och under många former och traditioner.

Vi värdesätter mångfald och vill att vår församling präglas av värme, kärlek och respekt. Vi strävar efter en miljö där barn och ungdomar utvecklas, där människor får stöd, där tron får växa. Här ska alla kunna känna sig hemma.

Det är här jag hör hemma – vem jag än är, var jag än kommer från.

  • i en gemenskap utan gränser
  • bland troende från hela världen
  • i en gemenskap som berör
  • i en växtplats för min tro

Uppdrag

Vårt uppdrag utgår från Jesus uppmaning att sprida evangelium till alla. Vi vill göra detta med varsamhet. Varje människa ska mötas med respekt för hennes integritet, sökande och värdighet.

Vårt förhållningssätt

lmmanuelskyrkan vill vara en välkomnande och kärleksfull gemenskap. Vi förenas i en tro på Jesus men har inga kategoriska svar på teologi, andlighet och bibelsyn. Vi värdesätter att alla är unika och vill erbjuda en kultur med respekt och tillit inför sätt att tolka, söka och uttrycka kristen tro.

lmmanuelskyrkan är en församling med ett uppdrag. Vi är en gemenskap som firar gudstjänst på flera språk och som samlar en mångfald av människor från hela världen. Sekterism, dömande och nedvärdering av andra hör inte hemma i vår kyrka. Vår ständiga ambition är att stärka människors gemenskap, att överbrygga kulturella och sociala barriärer – såväl i vår församling som i samhället.

En livskraftig kyrka är i ständig förändring. För oss är det viktigt att alla – oavsett ålder och situation – kan känna sig hemma i lmmanuelskyrkan. Historia och tradition ska förenas med nyskapande och utveckling. I praktiken ställer det krav på ömsesidighet och kärlek, en kultur som är accepterande och inlyssnande inför varandras erfarenheter.

Vi vill gestalta respekten för mångfald i alla våra sammanhang. Det genomsyrar vår syn på fromhet, teologi, språk, församlingssyn, äktenskap, sexualitet, musik, ungdomsarbete och mycket annat i gudstjänstliv och verksamhet. Vi utgår från ett vi, inte från ett ”vi och dom”.

Församlingens uppdrag och vision ska leda oss i vårt arbete. Vi värdesätter frivillighet och delaktighet – det ideella engagemanget är omistligt och något vi alltid arbetar för att stärka. Våra beslutsvägar är demokratiska och öppna och vi värdesätter kommunikation och dialog. Vi är en del av samhället och vill genom vårt förhållningssätt sträva efter att respektera och stödja människor utifrån sina egna livssituationer. Vi är en öppen och välkomnande kyrka.