Personal

I Immanuelskyrkan arbetar många personer. Här hittar du kontaktuppgifter till alla.

Församlingsföreståndare

Claes-Göran Ydrefors

Tf. församlingsföreståndare

0858750329

claesgoran.ydrefors@immanuelskyrkan.se

Pastor

Diakon

Administration och Ekonomi

Bernadette Ebenholtz

Kamrer / Branch manager

08-587 503 53

bernadette.ebenholtz@immanuelskyrkan.se

Cathrin Sjöström

Församlingssekreterare

08-587 503 01

cathrin.sjostrom@immanuelskyrkan.se

Helena Erkenborn

Verksamhetssamordnare

08-587 503 14

helena.erkenborn@immanuelskyrkan.se

Margareta Gäfvert

Sångpedagog, adm. assistent för musikskolan

08-587 503 03

margareta.gafvert@immanuelmusikskola.se

Stephanie P. von Ohain

Sekreterare (English speaking)

08-587 503 62

stephanie.vonohain@immanuelskyrkan.se

Husmor

Lokalföreståndare

Henrik Göhlin

Lokalföreståndare

08-587 503 80

vakt@immanuelskyrkan.se

Ingvar Engberg

Lokalföreståndare

08-587 503 42

ingvar.engberg@immanuelskyrkan.se

Johan Edberg

Fastighetsservice och lokalföreståndare

johan.edberg@immanuelskyrkan.se

Urban Smedman

Barn och unga

Fredrik Jonsson

Ansvarig för konfirmation samt tonår och studio

08-587 503 23

fredrik.jonsson@immanuelskyrkan.se

Geri Lindberg

Barn och unga (English speaking)

08-587 503 15

geri.lindberg@immanuelskyrkan.se

Mikael ZIFA Eriksson

Barn och unga

mikael.eriksson@immanuelskyrkan.se

Kommunikatör

Maria Ottosson

Kommunikatör (föräldrarledig)

08 587 503 19

maria.ottosson@immanuelskyrkan.se

Musiker

Jonna Inge

Fiol- /altfiolpedagog

jonna.inge@immanuelmusikskola.se

Katarina Andreasson

Rektor Musikskolan

katarina.andreasson@immanuelskyrkan.se

Kristin Malmborg

Cellopedagog

kristin.malmborg@immanuelmusikskola.se

Margareta Gäfvert

Sångpedagog, adm. assistent för musikskolan

08-587 503 03

margareta.gafvert@immanuelmusikskola.se

Nina Tellander

Ledare Immanuel Gospel

072-555 52 99

nina.tellander@immanuelskyrkan.se

Ola Ottosson

Pianopedagog

ola.ottosson@immanuelmusikskola.se

Rebecca Fjällsby

Vikarerande sånglärare

rebecca.fjallsby@immanuelmusikskola.se

Rickard Lindgren

Trumpetpedagog

rickard.lindgren@immanuelmusikskola.se

Stefan Mothander

Gitarrpedagog

stefan.mothander@immanuelmusikskola.se

Yoonsuk Choe

Musikledare och pianist (English speaking)

0790 68 49 48

yoonschoe@immanuelskyrkan.se

IT

Probitas AB

Immanuelskyrkans församlings fastighetsbolag

www.probitas.se

08-587 503 70

info@probitas.se

Hotel Birger Jarl

Hotel Birger Jarl

www.birgerjarl.se

08-674 18 00

info@birgerjarl.se

Tegnérlunden

Hotell

www.hoteltegnerlunden.se

08-545 455 50

info@hoteltegnerlunden.se

Henrik Göhlin

Tegnérgården – Föreståndare / Manager

tegnergarden@immanuelskyrkan.se

Karin Jönsson

Löjtnantsgården – Verksamhetschef

08-504 805 01

070-143 14 41

karin.jonsson@lojtnantsgarden.se