Personal

I Immanuelskyrkan arbetar många personer. Här hittar du kontaktuppgifter till alla.

Församlingsföreståndare

Ulla Marie Gunner

Ulla Marie Gunner

Församlingsföreståndare / Senior pastor

08-587 503 04

ullamarie.gunner@immanuelskyrkan.se

Pastor

Choong-Il Cho

Pastor (Korean speaking)

08-587 503 08

cho@immanuelskyrkan.se

Chris Peterson

Pastor / Vice föreståndare (English speaking)

08-587 503 07

chris.peterson@immanuelskyrkan.se

Winnieross Olofsson

Pastorsassistent

08-587 503 27

winnie.olofsson@immanuelskyrkan.se

Diakon

Administration och Ekonomi

Bernadette Ebenholtz

Kamrer / Branch manager

08-587 503 53

bernadette.ebenholtz@immanuelskyrkan.se

Cathrin Sjöström

Församlingssekreterare

08-587 503 01

cathrin.sjostrom@immanuelskyrkan.se

Helena Erkenborn

Verksamhetssamordnare / Husmor

08-587 503 14

helena.erkenborn@immanuelskyrkan.se

Margareta Gäfvert

Sångpedagog, adm. assistent för musikskolan

08-587 503 03

margareta.gafvert@immanuelskyrkan.se

Marianne Eriksson

Administrativ chef

08-587 503 26

marianne.eriksson@immanuelskyrkan.se

Robin Taubert

Ekonomiassistent / Församlingsmusiker 153

08-587 503 05

robin.taubert@immanuelskyrkan.se

Stephanie P. von Ohain

Sekreterare Internationella

08-587 503 62

stephanie.vonohain@immanuelskyrkan.se

Husmor

Helena Erkenborn

Verksamhetssamordnare / Husmor

08-587 503 14

helena.erkenborn@immanuelskyrkan.se

Lokalföreståndare

Henrik Göhlin

Vikarierande vaktmästare

08-587 503 80

vakt@immanuelskyrkan.se

Ingvar Engberg

Lokalföreståndare

08-587 503 42

ingvar.engberg@immanuelskyrkan.se

Johan Edberg

Fastighetsservice och vaktmästare

johan.edberg@immanuelskyrkan.se

Kristoffer "Bysse" Byström

Lokalföreståndare

08-587 503 43

kristoffer.bystrom@immanuelskyrkan.se

Michael Taubert

Chef fastighet och service

08-587 503 16

michael.taubert@immanuelskyrkan.se

Barn och unga

Fredrik Jonsson

Ansvarig för konfirmation samt tonår och studio

08-587 503 23

fredrik.jonsson@immanuelskyrkan.se

Geri Lindberg

Children's Ministry Director (English speaking)

08-587 503 15

geri.lindberg@immanuelskyrkan.se

Mikael ZIFA Eriksson

Barn och unga

mikael.eriksson@immanuelskyrkan.se

Kommunikatör

Musiker

Andreas Lundin

Ledare Immanuel Brass

070-878 75 17

andreas.lundin@mil.se

Helena Martinsson

Sångpedagog

073-339 27 38

hilmamusic@gmail.com

Jonna Inge

Stråkpedagog

jonna.inge@immanuelskyrkan.se

Katarina Andreasson

Rektor Musikskolan

katarina.andreasson@immanuelskyrkan.se

Kristina Ålåker

Flöjtpedagog

073-324 82 94

kristinaalaker@gmail.com

Lena Lidström

Pianopedagog

076-277 63 54

Lina Lövstrand

Ledare Immanuel Big Band

073-906 12 35

Margareta Gäfvert

Sångpedagog, adm. assistent för musikskolan

08-587 503 03

margareta.gafvert@immanuelskyrkan.se

Nina Tellander

Ledare Immanuel Gospel

072-555 52 99

nina.tellander@immanuelskyrkan.se

Peter Eriksson

Rektor för musikskolan

08-587 503 12

peter.eriksson@immanuelskyrkan.se

Robin Taubert

Ekonomiassistent / Församlingsmusiker 153

08-587 503 05

robin.taubert@immanuelskyrkan.se

Yoonsuk Choe

Musikledare & Pianist International Fellowship

0790 68 49 48

yoonschoe@immanuelskyrkan.se

IT

Probitas AB

Immanuelskyrkans församlings fastighetsbolag

www.probitas.se

08-587 503 70

info@probitas.se

Hotel Birger Jarl

Hotel Birger Jarl

www.birgerjarl.se

08-674 18 00

info@birgerjarl.se

Tegnérlunden

Hotell

www.hoteltegnerlunden.se

08-545 455 50

info@hoteltegnerlunden.se

Henrik Göhlin

Tegnérgården – Föreståndare / Manager

tegnergarden@immanuelskyrkan.se

Karin Jönsson

Löjtnantsgården – Verksamhetschef

08-504 805 01

070-143 14 41

karin.jonsson@lojtnantsgarden.se

Styrelsen

Stephen James

Styrelseordförande

ordforande@immanuelskyrkan.se