Personal

I Immanuelskyrkan arbetar många personer. Här hittar du kontaktuppgifter till alla.

Församlingsföreståndare

Ulla Marie Gunner

Ulla Marie Gunner

Församlingsföreståndare / Senior pastor

08-587 503 04

ullamarie.gunner@immanuelskyrkan.se

Pastor

Choong-Il Cho

Pastor (Korean speaking)

08-587 503 08

cho@immanuelskyrkan.se

Chris Peterson

Pastor / Vice föreståndare (English speaking)

08-587 503 07

chris.peterson@immanuelskyrkan.se

Ivani Ahlberg

Pastor 50% (Língua Portuguesa)

08-587 503 31

ivani.ahlberg@immanuelskyrkan.se

Pete Anderson

Associate Pastor (English speaking)

08-587 503 59

pete.anderson@immanuelskyrkan.se

Diakon

Administration och Ekonomi

Bernadette Ebenholtz

Kamrer / Branch manager

08-587 503 53

bernadette.ebenholtz@immanuelskyrkan.se

Cathrin Sjöström

Församlingssekreterare

08-587 503 01

cathrin.sjostrom@immanuelskyrkan.se

Helena Erkenborn

Verksamhetssamordnare / Husmor

08-587 503 14

helena.erkenborn@immanuelskyrkan.se

Margareta Gäfvert

Sångpedagog, adm. assistent för musikskolan

08-587 503 03

margareta.gafvert@immanuelskyrkan.se

Robin Taubert

Ekonomiassistent / Församlingsmusiker 153

08-587 503 05

robin.taubert@immanuelskyrkan.se

Stephanie P. von Ohain

Sekreterare Internationella / Vikarierande kommunikatör

08-587 503 62

stephanie.vonohain@immanuelskyrkan.se

Husmor

Daniel Nilsson

Husmor

Tjänstledig 20200901-20210831

08-587 503 44

daniel.nilsson@immanuelskyrkan.se

Helena Erkenborn

Verksamhetssamordnare / Husmor

08-587 503 14

helena.erkenborn@immanuelskyrkan.se

Lokalföreståndare

Henrik Göhlin

Vikarierande vaktmästare

08-587 503 80

vakt@immanuelskyrkan.se

Ingvar Engberg

Lokalföreståndare

08-587 503 42

ingvar.engberg@immanuelskyrkan.se

Johan Edberg

Fastighetsservice och vaktmästare

johan.edberg@immanuelskyrkan.se

Kristoffer "Bysse" Byström

Lokalföreståndare

08-587 503 43

kristoffer.bystrom@immanuelskyrkan.se

Michael Taubert

Chef fastighet och service

08-587 503 16

michael.taubert@immanuelskyrkan.se

Barn och unga

Fredrik Jonsson

Ansvarig för konfirmation samt tonår och studio

08-587 503 23

fredrik.jonsson@immanuelskyrkan.se

Geri Lindberg

Children's Ministry Director (English speaking)

08-587 503 15

geri.lindberg@immanuelskyrkan.se

Mikael ZIFA Eriksson

Barn och unga

mikael.eriksson@immanuelskyrkan.se

Kommunikatör

Stephanie P. von Ohain

Sekreterare Internationella / Vikarierande kommunikatör

08-587 503 62

stephanie.vonohain@immanuelskyrkan.se

Musiker

Agnes Grahn (föräldraledig)

Församlingsmusiker

08 587 503 11

agnes.grahn@immanuelskyrkan.se

Andreas Lundin

Ledare Immanuel Brass

070-878 75 17

andreas.lundin@mil.se

Erik Fröling

Vikarierande körledare

073 075 90 26

erikfroling@gmail.com

Helena Martinsson

Sångpedagog

073-339 27 38

hilmamusic@gmail.com

Jonna Inge

Musiklärare

jonna.inge@immanuelskyrkan.se

Lena Lidström

Musiklärare

076-277 63 54

Lina Lövstrand

Ledare Immanuel Big Band

073-906 12 35

Margareta Gäfvert

Sångpedagog, adm. assistent för musikskolan

08-587 503 03

margareta.gafvert@immanuelskyrkan.se

Nina Tellander

Ledare Immanuel Gospel

072-555 52 99

nina.tellander@immanuelskyrkan.se

Peter Eriksson

Rektor för musikskolan

08-587 503 12

peter.eriksson@immanuelskyrkan.se

Robin Taubert

Ekonomiassistent / Församlingsmusiker 153

08-587 503 05

robin.taubert@immanuelskyrkan.se

Yoonsuk Choe

Musikledare & Pianist International Fellowship

0790 68 49 48

yoonschoe@immanuelskyrkan.se

IT

Probitas AB

Immanuelskyrkans församlings fastighetsbolag

www.probitas.se

08-587 503 70

info@probitas.se

Hotel Birger Jarl

Hotel Birger Jarl

www.birgerjarl.se

08-674 18 00

info@birgerjarl.se

Tegnélunden

Hotell

www.hoteltegnerlunden.se

08-545 455 50

info@hoteltegnerlunden.se

Henrik Göhlin

Föreståndare / Manager

tegnergarden@immanuelskyrkan.se

Styrelsen

Stephen James

Styrelseordförande

ordforande@immanuelskyrkan.se