Faith Builders

Faith Builders är för dig mellan 12 och 14 år. Här får du möta gamla och nya vänner, lära dig grunderna i den kristna tron och växa djupare i din tro. 

Vi träffas på söndag förmiddag, medan gudstjänsterna pågår. Undervisning och samtal sker på engelska. Ta med din bibel!

Faith Builders leds av en grupp hängivna vuxna ungdomsledare i församlingen. De har en mogen tro och känner sig kallade att undervisa tonåringar i Bibelns budskap på ett lättbegripligt sätt.

Ansvarig är Geri Lindberg.

Om du har några frågor, vänligen kontakta:
Geri Lindberg
Barndirektör

08-587 503 15 

geri.lindberg@immanuelskyrkan.se 

[Personblock]