Organisation

Immanuelskyrkan är en ideell förening där årsmötet är högsta organ. 

Årsmötet utser en styrelse som styr församlingens verksamhet. Under året tas beslut på ett flertal församlingsmöten.

Den dagliga verksamheten leds av församlingsföreståndaren i linje med verksamhetsplanen. 

Det finns tre verksamhetsråd bestående av församlingsmedlemmar. De stödjer ledande pastorer för de svenska, engelska och koreanska språkgrupperna.

En mängd kommittéer och grupper utvecklar, stödjer och driver olika verksamhetsområden.