Söndagar kl 11:00

Gudstjänst på koreanska

Varje söndag kl 11 samlas vår koreanska gemenskap för att fira gudstjänst tillsammans. Välkommen!

Gudstjänsterna på koreanska, varje söndag kl 11 är mittpunkten för Immanuels koreanska gemenskap.

Gudstjänsterna följer en trygg form där bibelläsning, predikan, sång och musik är viktiga inslag.

Välkommen nästa söndag!