Gudstjänst i Immanuelskyrkan stockholm

Söndagar kl 11:00

Gudstjänst på koreanska

Varje söndag kl 11 samlas vår koreanska gemenskap för att
fira gudstjänst tillsammans. Välkommen!