Dop

Dopet är ett sakrament, ett tecken för nytt liv i Jesus Kristus och ett steg in i gemenskapen i församlingen, Kristi kropp.

Dopet är ett mysterium som vilar på Guds nåd. Därför betonar Equmeniakyrkan dopets sakrament, oavsett om det är ett litet barn eller en vuxen som ska döpas. Vi tror att när dopet än sker i livet så förmedlar det Guds nåd, för all nåd är Guds. 

Välkommen att boka ett samtal.