Retreat!

Retreat betyder att dra sig tillbaka. I alla tider har människor sökt sig till avskilda platser som ger möjlighet till vila och eftertanke, stillhet och bön.

Oavsett om du varit på en kristen retreat tidigare eller inte så vill jag skriva några rader om upplägget. Det blir en tyst retreat samtidigt som vi är tillsammans med varandra. Det kan vara en ny upplevelse för många och är en väldigt spännande erfarenhet. I tystnaden finns en struktur där man både får vara ifred och tänka sina egna tankar, och samtidigt är man tillsammans under måltiderna och inledningarna av passen. 

”Retreat betyder att dra sig tillbaka. I alla tider har människor sökt sig till avskilda platser som ger möjlighet till vila och eftertanke, stillhet och bön. I en kultur där aktivitet och effektivitet premieras, glömmer vi ofta det enkla och självklara: människans liv är en pendling mellan arbete och vila. För att kunna ge är det nödvändigt att ta emot. Endast den som låter sig bli älskad förmår att älska. I retreaten lägger vi arbete, almanacka och ambitioner åt sidan. I centrum står hjärtats samtal med Gud och mig själv. I stillheten låter vi något ske på djupet i våra liv.” (Citat: Retreatgården Bjärka Säby)

Nya datum för hösten 2024 kommer

För eventuella frågor, hör av dig till charlotte.hoglund@immanuelskyrkan.se