Samtal – Prata med någon?

Det behöver inte vara någon stor grej för att man vill prata med någon.

Alla behöver prata med någon ibland, oavsett om det gäller små eller stora saker. Om du har tankar, frågor eller problem, kan du till exempel prata med en diakon eller pastor. Både pastorer och diakoner har tystnadsplikt och du får prata om vad du vill.

Kontaktpersoner