SÖNDAGAR KL 11 är du välkommen till gudstjänst som vanligtvis följer kyrkoårets teman. Några gånger under terminen är gudstjänsten särskilt barnvänlig, 25 september, 23 oktober, 11 december.

    Gudstjänsterna sänds digitalt på Immanuelskyrkans hemsida och YouTube-kanal.

    Enligt kyrkoåret befinner vi oss i trefaldighetstiden, som är veckorna mellan Pingst och Domssöndagen i november. Trefaldighetstidens teman handlar om att lära känna Gud och växa som människa. I början av november firar vi alla helgons dag, då vi särskilt får minnas människor vi förlorat.