Söndagar i Immanuelskyrkan

Gudstjänst på svenska kl 11

  Nu sjösätts vårt nya gudstjänstupplägg


  Det känns både fint och spännande att vi i höst kommer att mötas i en ny gudstjänst, och att det som under många år varit två olika gudstjänstgrupper nu ska utvecklas till en grupp. För att forma en ny gudstjänst och utveckla församlingens gemenskap räcker det inte med ett beslut eller ett textdokument, utan det kräver ett långsiktigt arbete.

  Under det senaste året har vi arbetat, lyssnat, delat idéer och tankar och tagit beslut, men i höst börjar arbetet på riktigt när vi i praktiken genomför det vi pratat om. Arbetet kommer att bestå av att genomföra de beslut vi har tagit hittills och utvärdera och utveckla formerna längs vägen.

  Gudstjänsterna sänds digitalt här på Immanuelskyrkans hemsida, vår Facebooksida och vår YouTube-kanal. .

   

  barnverksamhet stockholm

  Barnverksamhet första söndagen i varje månad under hösten

  Första söndagen i varje månad finns särskild verksamhet för barn parallellt med gudstjänsten. Alla åldrar startar tillsammans i gudstjänsten, och efter en stund bjuds barnen att följa med till kapellet för musik, bibelberättelse, lek, skapande och mycket annat roligt. OBS Alla barn behöver ha med sig en vuxen.

  Samlingen är särskilt anpassat för ålder ca 3–7 år men alla barn och vuxna är välkomna!

  Höstens datum:

  Söndag 3 sep 11.00

  Söndag 1 okt 11.00

  Söndag 5 nov 11.00

  Söndag 3 dec 11.00 

  Ledare: Jonatan Ivansson, Zifa Eriksson och Charlotte Höglund
  Vill du få mer information om höstens träffar för barn, kontakta Charlotte Höglund charlotte.hoglund@immanuelskyrkan.se