Gudstjänst i Immanuelskyrkan stockholm

Söndagar i Immanuelskyrkan

Gudstjänst på svenska kl 11

  Gudstjänst på svenska

  Här under  presenteras den svenska gudstjänstens två olika teman i vår.  Välkommen till våra gudstjänster!

  Tema ”Fastan”: 40 dagar att åter få tända kärlekens låga

  11 februari – 24 mars
  Kyrkans fastetid börjar på askonsdag och sträcker sig fram till påskdagen. Påsken handlar om att under en begränsad tid se över sitt liv. Tänk om alla de där naturliga behoven har börjat överskrida sina gränser. Det myckna arbetet leder till för mycket arbete där vi sällan stannar upp, pengarna gör oss giriga, relationerna förvrängs till utbytbara ting…Fastan är vår chans att omvärdera, utvärdera, stanna upp, hejda oss och sänka tempot. Under fastan försöker vi hitta tillbaka till kärleken, tilliten och öppenheten till Gud igen. Vår bön är att våra splittrade hjärtan under de här 40 dagarna ska börja brinna igen.

  Tema: Min väg till tro

  7 april – 5 maj
  Under sex söndagar i vår kommer vi att lyfta fram sex bibliska personers väg till Gud. Alla berättelser ser olika ut. Det handlar om medelålderskrisen som öppnar för nya djup, den dramatiska och oväntade omvändelsen och den långsamma resan till Gud över tid. Under dessa söndagar kommer vi också lyfta fram nutida personers livsberättelser om sin väg till tro och vad som varit avgörande för dem. 

  Våra vägar till tro ser ofta olika ut, och det är som det ska. När vi lyssnar till olika berättelser uppmuntras vi att lita på att Gud har sin väg med var och en av oss. 


  Gudstjänsterna sänds digitalt här på Immanuelskyrkans hemsida, vår Facebooksida och vår YouTube-kanal. .

   

  barnverksamhet stockholm

  Kul för barnen

  Välkommen att sjunga, dansa, skapa och lyssna till Bibelns spännande berättelser. Under sju söndagar i vår, finns en kreativ och rolig verksamhet för barn parallellt med vår gudstjänst. Alla åldrar startar tillsammans i gudstjänsten och efter en stund inbjuds barnen att följa med till kapellet för att sjunga, dansa och lyssna på bibelberättelser som avslutas med skapande av olika slag.

  Samlingen är ”skräddarsydd” för förskoleåldern cirka 3–7 år men alla barn och vuxna är såklart välkomna! Allt vi gör här är bra för knoppen och kroppen!”Att leva lite lekfullt gör kroppen mindre trött”.  

  VÅRENS DATUM FÖR BARNKYRKAN 2024

  Sönd 28 jan 
  kl 11.00 Gemensam gudstjänst med alla gudstjänstgrupper
  Sönd 4 feb
  11.00 kl 11.00 Svensk gudstjänst
  Sönd 18 feb
  11.00 Gemensam gudstjänst med alla gudstjänstgrupper
  Sönd 3 mars 
  11.00 Svensk gudstjänst
  Sönd 24 mars 
  11.00 Gemensam gudstjänst med alla gudstjänstgrupper
  Sönd 7 april 
  11.00 Svensk gudstjänst
  Sönd 21 april 
  Gemensam gudstjänst med alla gudstjänstgrupper

  OBS! Alla barn behöver komma i sällskap med en vuxen.
  Vid frågor: Frågor gällande vårens 7 tillfällen för barn 3–7 år kontakta ansvarig ledare Zifa Eriksson: mikael.eriksson@immanuelskyrkan.se