Lediga tjänster i Immanuel

Idag är vi ett fyrtiotal anställda som tillsammans med frivilliga arbetar i en bred verksamhet för alla åldrar. Vill du bli en del av vår gemenskap? 

En arbetsplats där olikheter bejakas


Immanuelskyrkan ligger i centrala Stockholm och är en församling med ca 1400 medlemmar.

lmmanuelskyrkan är en kristen gemenskap för människor från hela världen. Vi är en församling, men inbjuder till gudstjänst på flera språk och under många former och traditioner.

Vi värdesätter mångfald och vill att vår församling präglas av värme, kärlek och respekt. Vi strävar efter en miljö där barn och ungdomar utvecklas, där människor får stöd, där tron får växa. Här ska alla kunna känna sig hemma.

Immanuelskyrkan är en arbetsplats där varje uppdrag och arbetsinsats syftar till att bygga upp helheten i församlingen. Varje del kan vara unik, men förhållningssättet och bemötandet är gemensamt; värdigt, respektfullt och ödmjukt. 

Mångfalden i Immanuelskyrkan skall erkännas, godtas och respekteras i ord och gärning. Vi är vaksamma mot normer som skulle kunna tvinga andra att assimileras och bli lika varandra.

I en kyrka finns det naturligt en blandning av människor med olika bakgrunder, tillhörigheter, färdigheter, erfarenheter, kunskaper och personligheter. Så också bland personalen. Olikheterna skall bejakas och få plats i organisationen. Immanuelskyrkan skall vara ett föredöme i samhället genom vårt förhållningssätt.

Delar du dessa värderingar? Då ser vi fram emot din ansökan!