Om Immanuelskyrkan

Vi är en kristen församling i centrala Stockholm som tillhör Equmeniakyrkan. På söndagar firas fyra gudstjänster på tre olika språk och under veckans alla dagar fylls kyrkan av samlingar och aktiviteter.

Samarbeten

Immanuelskyrkan samarbetar bland annat med organisationen Ny Gemenskap för att möta utsatthet och hemlöshet i vår stad.

Via Equmeniakyrkans internationella arbete och via våra systerkyrkor i Kongo-Kinshasa och Indien stödjer vi även diakonalt arbete i andra delar av världen.

Omsorg om varandra är en del av vårt uppdrag som kyrka. 

En del av Equmeniakyrka

Immanuelskyrkan är en del av Equmeniakyrkan i Sverige. Detta samfund bildades 2011 när Svenska Missionsförbundet, Svenska Baptistförbundet och Svenska Metodistkyrkan gick samman. Visionen för Equmeniakyrkan i Sverige är att vara ”en kyrka för alla samhällsskikt, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”.

Trossamfundet arbetar inom områdena utbildning, kreativa uttryck, diakonal vård, migration och mångfald, mänskliga rättigheter och hållbarhet. Equmeniakyrkan är en del av den världsomspännande kyrkan och medlem i bl.a. Kyrkornas världsråd.

Läs mer om equmeniakyrkan