Om Immanuelskyrkan

Vi är en kristen församling i centrala Stockholm som tillhör Equmeniakyrkan. På söndagar firas fyra gudstjänster på tre olika språk och under veckans alla dagar fylls kyrkan av samlingar och aktiviteter.

Samarbeten

Immanuelskyrkan samarbetar bland annat med organisationen Ny Gemenskap för att möta utsatthet och hemlöshet i vår stad.

Via Equmeniakyrkans internationella arbete och via våra systerkyrkor i Kongo-Kinshasa och Indien stödjer vi även diakonalt arbete i andra delar av världen.

Omsorg om varandra är en del av vårt uppdrag som kyrka.