Om Immanuelskyrkan

Vi är en kristen församling i centrala Stockholm som tillhör Equmeniakyrkan. På söndagar firas fyra gudstjänster på tre olika språk och under veckans alla dagar fylls kyrkan av samlingar och aktiviteter.

Samarbeten

Immanuelskyrkan samarbetar bland annat med organisationen Ny Gemenskap för att möta utsatthet och hemlöshet i vår stad.

Via Equmeniakyrkans internationella arbete och via våra systerkyrkor i Kongo-Kinshasa och Indien stödjer vi även diakonalt arbete i andra delar av världen.

Omsorg om varandra är en del av vårt uppdrag som kyrka. 

En del av Equmeniakyrkan

Immanuelskyrkan är en del av samfundet Equmeniakyrkan. Samfundet bildades 2011 när Svenska missionskyrkan, Svenska baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige gick samman. Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar – mig, dig och världen.

Samfundet arbetar med bildning, kreativa uttryck, diakoni, migration och mångfald, mänskliga rättigheter och för en hållbar värld. Equmeniakyrkan är en del av den världsvida, internationella kyrkan och medlem i bland annat Kyrkornas Världsråd.