Vävstuga

I vävstugan skapas allt från mjuka sjalar och skira gardiner till möbeltyger och slitstarka mattor. Samtidigt sker möten mellan människor. Du är välkommen att lära dig denna urgamla och fina tradition!

Det finns hemliga rum under kyrkan. De rummen besöker man inte utan att ha ett ärende. Där kommer ungar som ska lära sig spela fiol och där kommer några mogna män som ska spela blåsinstrument. Där kommer också män och kvinnor som ska till det välutrustade snickeriet. Och så kommer vi – ett gäng kvinnor som har en gemensam passion – vi väver i vävstugan.

“Bakom dörrarna till vävstugan finns en skaparglädje. Vi kan komma till vävningen trötta och slitna men genom ett trollslag lugnas kroppar och själar av det stilla dunkandet när skeden träffar inslaget och lägger det till rätta.”

Vävstugan

Under åren har utrymmet för vävstugan vuxit. Men det som framförallt finns bakom dörrarna till vävstugan är skaparglädje. Ingen väver för att det är tråkigt, alla väver för att det är ett nöje. Vi kan komma till vävningen trötta och slitna men som genom ett trollslag lugnas kroppar och själar av det stilla dunkandet när skeden träffar inslaget och lägger det till rätta. Vävstugor karakteriseras av att en person håller samman verksamheten. I Immanuelskyrkan heter hon Margareta Fernholm. Hon ser till att där är ordning och reda, att det mesta som behövs finns på plats och att problem i vävar reds ut och trasslande trådar rättas till. 

Vad vävs då i kyrkans undre regioner?

Genom åren har det vävts allt från skira gardiner till präktiga slitstarka mattor. Och snart sagt har allt däremellan klippts ner ur vävstolarna: östgötadräll i vackra färger, bomull och ull i skön förening, sjalar som blir lätta som moln efter beredning, handdukar och möbeltyger är några exempel. Under arbetets gång lär vi oss mycket om bland annat kvaliteter och bindningar. En matta i så kallad glesrips observerade vi när den var emballage till ett skåp i snickeriet, vi analyserade den och den har vävts i variationer – vi kallar den Immanuelsmattan. Det som egentligen händer i vävstugan är något mycket viktigt – det är en urgammal tradition som förmedlas och lever vidare – och vi som har förmånen att väva i underjorden för vidare ett kulturarv. I boken ”För dig” som kom ut 2007 finns ett litet avsnitt om vävstugan. Där skriver Ylva Eggehorn ett par rader där hon fångat kärnan i vävverksamheten. 

”Vävstolarna som en gång i tiden var kvinnornas möjlighet till egen tid för lite funderingar under hösten och vårvintern, när skördar och helger var överstökade, står uppställda också här, mitt i Stockholm, och blir arena för skapande och för möten mellan människor…” Eva Trotzig


Den som är intresserad kan köpa något så unikt som en matta vävd i kyrkan.

För mer information, kontakta:

Margareta Fernholm

Ledare, vävstugan

076-835 30 73

mfernholm@gmail.com