Kontakt

Har du frågor kring vårt internationella arbete som finns presenterad här på webben får du väldigt gärna ta kontakt med oss.

Kjell Walfridsson 
Ordförande i Missions- & Biståndskommittén
Mail: kjell.walfridsson@gmail.com Mob: 070-567 08 99