Kontakt

Har du frågor kring vårt internationella arbete som finns presenterad här på webben får du väldigt gärna ta kontakt med oss.

Gunilla Hjelmåker
Ordförande i Missions- och biståndskommittén
gunilla@hjelmaker.com
Tel: 0735 105855