Livestream begravning Stockholm

Begravning

När en nära person dör påverkar det hela tillvaron, oavsett om det är ett förväntat dödsfall eller om det kommer plötsligt.

Sorgen och saknaden kan ta sig uttryck på många olika sätt och ta olika lång tid att komma igenom. 

Under den här perioden vill Immanuelskyrkan vara en naturlig plats för att få tröst, stöd och hopp. Du kan få prata med någon pastor eller diakon och ställa de svåra frågorna om livet och döden.

Du är också välkommen att hålla begravningsgudstjänsten hos oss och utforma den i samråd med någon av våra pastorer. Begravningen blir ofta en viktig milstolpe, en möjlighet att ta farväl och säga tack.

Välkommen att boka ett samtal.