Ge en gåva

Ditt stöd är oumbärligt

Ekonomiska gåvor från dig och andra i församlingen är oumbärliga.

Pengarna behövs för att bygga en kristen gemenskap med människor i alla åldrar och från hela världen, för att skapa en trygg miljö där barn och unga kan växa i sin tro och för att kunna ge praktiskt och andligt stöd till den som behöver.

Din gåva används för att skapa och utveckla församlingens breda och viktiga verksamhet. Du kan lita på att pengarna förvaltas med ansvar och ekonomisk integritet.

Immanuelskyrkan är en ideell förening och publicerar årsredovisningar med balans- och resultaträkning. Där kan du läsa mer om församlingens ekonomi och hur dina och andras gåvor används. Vår bokföring kontrolleras av externa revisorer.

Tack för ditt bidrag!

Olika sätt att ge på

Särskilda gåvor