Växa i tro

Är du nyfiken på vad kristen tro handlar om eller längtar du efter att fördjupa den tro du redan har? I Immanuelskyrkan finns en rad olika sammanhang där du kan utforska tron i stillhet eller i samtal med andra.

Pilgrimsvandring

En Pilgrimsvandring kan få bli en inre vandring i den yttre vandringens form. Syftet är att vi genom långsam vandring, reflektioner, tystnad och delande får hjälp att knyta an till det som är verkligheten i våra egna liv. Pilgrimsvandringen kan ge oss verktyg för det som är vår egen livsvandring. 

Retreat

Är du i en tid av vägskäl och frågor, eller längtar du efter att stilla dig och stänga av mobilen? Då rekommenderar vi en retreat.

Två gånger om året anordnar Immanuelskyrkan en stilla retreat där du kan dra dig tillbaka från vardagens bestyr. Tillsammans med andra får du tid och uppmuntran att meditera utifrån bibeltexter, vara i bön och lyssna in Guds röst i ditt liv. 

Samtal om Bibeln & Livet

Vi läser en berättelse ur Bibeln och pratar om den, om livet och om tro utifrån våra egna perspektiv i både större och mindre grupper.
Ett öppet och kravlöst forum med plats för både tro och tvivel för den som vill fördjupa sig i Bibelns berättelser och fundera tillsammans med andra.

Tro och ljus

En kristen ekumenisk rörelse för människor med funktionsvariationer,samt deras familjer och vänner.  I gemenskapen  med varandra erfar vi Guds kärlek som hjälper  oss att acceptera oss själva och andra som vi är. Då fördjupas våra liv och vår tro växer.

Tänd ett ljus

Har du behov av stillhet och eftertanke? Välkommen till vårt kapell för att tända ljus, be en bön eller bara vara i tystnad. Kapellet är öppet måndag till torsdag klockan 10.00–20.00 och fredag klockan 10.00–18.00.