Lunchkonsert

Pathetique. Vid flygeln: Bengt Eklund.

Immanuel Senior

Kvinnor och predikan. Kyrkohistorikern Gunilla Gunner har främst forskat om kvinnor i väckelse och mission. Denna tisdag berättar hon om Nelly Hall, en av det sena 1800-talets mest kända svenska […]

3×11 Temakväll om Pengar

Temakvällar med tre gästföreläsare 3 februari 2023 På elva minuter var delar de sitt perspektiv på kvällens ämne Onsdag 22 mars kl 18 Tema: Pengar Inflation, reporänta och konjunktur. Vad […]

Konsert A tribute to Joni Mitchell

A tribute to Joni Mitchell Immanuelskyrkans tonårskör sjunger musik av den välkända och uppskattade musikern Joni Mitchell. Robin Taubert, piano Jonatan Lundin, bas Jonatan Lindh, trummor Agnes Grahn, körledare Välkomna!

FREDA

FREDA är en tonårskväll för dig som är 13 år och uppåt. Vi träffas varannan fredag kl 18.30–21.30. Vi börjar kvällen med fika som följs av aktiviteter och andakt. FREDA […]

Gudstjänst på svenska

Jungfru Marie bebådelsedag Guds mäktiga verk Gudstjänstledare: Erik Amnå. Predikant: Anna Berndes. Musik: Alwar Almkvisth. Församlingsmöte kl. 13.00  

Gudstjänst på engelska

Bebådelse till Maria Tema: Guds mäktiga gärningar Bibeltext: Lukas 1:26-38 Predika: Ruby Bleppony

Gudstjänst på svenska 16.00

Vägen till hjärtat går genom magen - Vad nattvarden kan betyda för oss. Tema: "Så är vi, fast många, en enda kropp". Predikan: Esther Kazen. Musik: Sebastian Mattebo.

Lunchkonsert

På sångens vingar. Margareta Gäfvert, sopran. Björn Gäfvert, Piano.