Konfa med extra stöd

Konfa med extra stöd

Express Yourself – Konfa med extra stöd är en konfirmation för dig med funktionsvariation, för dig som använder tecken som stöd eller för dig som behöver en trygg grupp.

Konfa med extra stöd är en del av Immanuelskyrkans befintliga konfirmation Express Yourself – Konfa Immanuel där du får möjlighet att utforska kristen tro med kreativa uttryck, med och utan ord. Vi arbetar med musik, bild, sport, gaming, gemensamt skapande, drama m m. Du väljer efter eget intresse. Inga förkunskaper krävs.

Express Yourself – Konfa med extra stöd vill vara en plats för dig som går i grundskola, resursskola, specialskola eller anpassad grundskola. Både ungdomar med och utan behov av särskilt stöd är välkomna!

Alla är välkomna – oavsett om du tror på Gud eller inte, oavsett om du är döpt eller inte.

Kostnad: 2500 kr. Läger och mat ingår i denna kostnad.

Vi erbjuder alltid sponsring. Ingen skall behöva avstå konfirmationen av ekonomiska skäl.

Tf kontaktperson: Esther Kazen
esther.kazen@immanuelskyrkan.se

Andra församlingar har möjlighet att ansluta sig till Express Yourself. Kontakta din lokala pastor för info.