Nyheter

Anteckningar – digitalt informationsmöte i Immanuelskyrkan 22 nov 2020

Närvarande i sändningen: Stephen James, Församlingsordförande Ulla Marie Gunner, Församlingsföreståndare Cathrin Sjöström, Församlingssekreterare Isak Wang, Tekniker ljud och bild Michael Taubert, Kamera o bildproducent Inledning Församlingens ordförande Stephen James hälsade alla välkomna

Rapport från styrelsen 19 november 2020

1. InledningOrdföranden önskade oss välkomna till mötet och öppnade med bön. 2. Dagordningen fastställdes med en övrig punkt om ändring av sammaträdesdatum. 3. Föregående sammanträdesprotokoll justerades.Ett förtydliganden gällande kommentar kring

: Herre hör min bön

DU FÅR OCH DE GÅR – MODET ATT BLI TILL

Tema i 16-gudstjänsterna från 25 oktober 2020. Att vara synlig handlar inte om att synas i första hand, utan om att låta sina gåvor bli tagna i anspråk. Men vad

Rapport från styrelsen 22 oktober 2020

Den av årsmötet valda styrelsen för Immanuelskyrkan träffades på sitt första riktiga sammanträde efter konstituerande möte i direkt anslutning till årsmötet.  Innehållsmässigt påverkades diskussioner i hög grad av samma dags

Protokoll från årsmöte 18 oktober 2020

söndag 18 oktober 2020, kl 14.00 Närvarande: fysiskt ca 40 pers, digitala uppkopplingar ca 110   Simultantolkar: Erin Person, Hanna Zuring Peterson  § 1 Inledning Församlingsordförande Stephen James hälsade de närvarande

Välkommen till hösten 2020

I år firar Tove Janssons sagor om muminfamiljen 75 år. En av hennes berättelser handlar om det osynliga barnet Ninni. Hon lämnas hos muminfamiljen för att de om möjligt ska

Rapport från styrelsen 23 september 2020

1. Öppning av sammanträdetOrdförande öppnade mötet med bön och hälsade alla välkomna, på länk eller närvarande i cafét. 2. Fastställande av dagordningStyrelsen fastställde föreliggande dagordning med kommentaren att mötet kommer