Nyheter

Rapport från styrelsen den 19 november 2020

1. InledningOrdföranden önskade oss välkomna till mötet och öppnade med bön. 2. Dagordningen fastställdes med en övrig punkt om ändring av sammaträdesdatum. 3. Föregående sammanträdesprotokoll justerades.Ett förtydliganden gällande kommentar kring

Kommande församlingsmöten

Söndag 24 januari kl 14.00, digitalt församlingsmöte. Söndag 21 mars, församlingsmöte (tid och form meddelas senare).Söndag 25 april, årsmöte (tid och form meddelas senare).

Nytt år fyllt av förväntningar och hopp

Vi ser fram emot att få ta del av de nya vaccinerna och de positiva verkningar dessa tros ha. Så snart möjlighet ges kommer vi att påbörja verksamhet igen. Troligen

Samtal med diakon eller pastor

Vill du samtala med diakon eller pastor?  Från och med onsdag 27 januari når du diakon eller pastor på tel. nr 08-587 503 65 varje dag dag mellan 09.00-21.00. 21 januari

Tänd ett ljus

Tänd ett ljus för någon eller något du vill att vi ber eller tackar för. På onsdagar 13.00 ber vi och tänder ljus för det som skickats in till oss.

Att vara kyrka i coronatid!

Uppdaterat 20 nov: Kyrkan är mer än sitt hus, sina väggar och sitt tak. Det är människorna med Jesus Kristus i centrum som utgör Guds kyrka. Efter beslut av Folkhälsomyndigheten

Immanuel 153 ställer om!

Med anledning av den ökade smittspridningen i Stockholm har Immanuelskyrkan tyvärr behövt stänga dörrarna för besökare igen. Immanuel 153 behöver därför ställa om och hitta andra sätt att träffas. Vid

: Herre hör min bön

DU FÅR OCH DE GÅR – MODET ATT BLI TILL

Tema i 16-gudstjänsterna från 25 oktober 2020. Att vara synlig handlar inte om att synas i första hand, utan om att låta sina gåvor bli tagna i anspråk. Men vad