Nyheter

Kommande församlingsmöten

Söndag 24 januari kl 14.00, digitalt församlingsmöte. Söndag 21 mars, församlingsmöte (tid och form meddelas senare).Söndag 25 april, årsmöte (tid och form meddelas senare).

Nytt år fyllt av förväntningar och hopp

Vi ser fram emot att få ta del av de nya vaccinerna och de positiva verkningar dessa tros ha. Så snart möjlighet ges kommer vi att påbörja verksamhet igen. Troligen

Samtal med diakon eller pastor

Vill du samtala med diakon eller pastor? Varje dag mellan 09.00-21.00 kan du få kontakt med någon av oss. 21 december Agneta Selander 08-587 503 24 22 december Agneta Selander 08-587

Stå upp för människors rättigheter!

Var med och stöd vår internationella mission! Fram till den 31 januari 2021 inspireras vi av, ber för och samlar in pengar till församlingarnas internationella mission i närmare 30 länder

Ändring av datum

Till alla medlemmar i Immanuelskyrkans Församling Som många av er redan vet annonserade vi på församlingsmötet via YouTube den 22 november att ett församlingsmöte ska äga rum den 24 januari

Tänd ett ljus

Tänd ett ljus för någon eller något du vill att vi ber eller tackar för. På onsdagar 13.00 ber vi och tänder ljus för det som skickats in till oss.

Att vara kyrka i coronatid!

Uppdaterat 20 nov: Kyrkan är mer än sitt hus, sina väggar och sitt tak. Det är människorna med Jesus Kristus i centrum som utgör Guds kyrka. Efter beslut av Folkhälsomyndigheten

Informationsmötet 22 nov

Se informationsmötet till församlingens medlemmar, 22 nov 2020, här: På svenska YouTube LänkPå engelska   YouTube Link Har du kommentarer eller frågor utifrån mötet, maila till styrelsen. Klick på länken här: