Regional Gatherings

I denna tid av frånkoppling söker vi ständigt sätt att hålla kontakten. En sak vi är glada över att påminna dig om är regionala sammankomster. Regionala sammankomster är ett sätt att få kontakt med din kyrkofamilj, i en mindre grupp, precis i ditt grannskap. Du behöver inte pendla 45-60 minuter in i kyrkan för att hitta kristen gemenskap och anslutning. Din kyrkofamilj är precis i ditt grannskap, precis på gatan och väntar på att träffas i ett videokonferenssamtal eller i parken. Hoppet med dessa GPS, platsbaserade, regionala sammankomster är att du kan hitta (GPS) Gud, bön och stöd i ditt närområde!

Om du vill placeras på kontaktlistan fyller du i följande Google -formulär. Vi kommer att skicka ut information om regionala sammankomster i ditt område!

REGIONAL GATHERING’S FORM

Träffa några av regionerna!