Piano på Klavérinstitutet Musikskolan-cembaloelever-150218

Klavérinstitutet erbjuder en modern pianoundervisning på alla nivåer och har förnärvarande ca 80 elever. Institutet har täta kontakter med musikhögskolorna KMH och SMI, och tar ofta emot såväl studenter som redan verksamma lärare för auskultation. Konserter där alla elever framträder anordnas minst en gång per termin.

Nybörjarundervisning

Klavérinstitutet vill ta nya grepp om nybörjarundervisningen. Hörnstenar i konceptet är:

• Utveckling av gehöret
• Gehörsspel
• Improvisation
• Transponering
• Teknikträning: handens uppbyggnad och utveckling, koordinationsträning
• Rytm- och pulsträning
• Notkunskap, teori
• Samspel

Sången är central i undervisningen: det är den naturliga utgångspunkten för såväl gehörsträning som gehörsinlärning och gehörsspel. Nybörjarundervisningen sker i grupp.

Grundkurs

Vi erbjuder alla nybörjare en grundkurs som vill ge eleverna baskunskaper på pianots alla användningsområden. Efter avslutad grundkurs väljs ny linje, beroende på elevens intresse, motivation och arbetsförmåga samt institutets lärarresurser.

Antagning

Innan kursstart görs ett musikaliskt test bestående av sång, gehör, rytm och puls.
Provet ger underlag för gruppindelning och studiegång.

Icke-nybörjare

Även elever som fått sin spelstart på annat håll är välkomna till Klavérinstitutet.
Samråd kring den fortsatta studiegången sker mellan lärare och elev i ett första
möte innan antagning, varvid eleven även får spela ur sin aktuella repertoar.

Lärare

Ingrid Bergman (huvudlärare) och Lena Lidström.

Ansök nu!