Föreläsningskvällar


Välkommen till tre temakvällar om tro, med föreläsning, samtal/frågestund och snacks. Under tre onsdagskvällar fördjupar vi oss i de olika gästernas perspektiv på tro och kyrka.
Varje kväll är helt fristående, men en röd tråd är fråge- ställningen: vad är en hållbar och hälsosam tro för mig? Ingen anmälan behövs, fritt inträde.

  Onsdag 21 september, kl 18.30 

  Välkommen in i min garderob
  – med Anton Lundholm

  Välkommen till en temakväll om tro med Anton Lundholm, teolog, föreläsare och författare till boken Välkommen in i min garderob. ”Jag berättar personligt och öppenhjärtigt om hur det var att växa upp i en frikyrklig miljö och upptäcka att jag är homosexuell. Utifrån min bok ”Välkommen in i min garderob” berättar jag om försöken att bli kvitt mina homosexuella känslor, om det jag förlorade när jag till slut kapitulerade inför en förälskelse och om det nya hoppet jag vann. Jag resonerar slutligen kring vilka attityder jag önskar skulle finnas inom kyrkorna, för att homo- och bisexuella i större utsträckning ska få möjlighet att leva odelade liv, där både tron och sexualiteten får plats.” 

  Ingen anmälan behövs, fritt inträde

  ………………………………………………………………………………………………………..

  Onsdag 19 oktober, kl 18.30 

  En liten bok om en stor Gud
  -med Susanne Carlsson Wendel

  Välkommen till en temakväll om tro med Susanne Carlsson Wendel, författare till boken En liten bok om en stor Gud. Författaren till den här boken vill dela sina tankar om Gud som något annat än ett stelt, distanserat och förlegat begrepp. Hon var ett år när hennes mamma försökte ta sitt liv första gången och tjugosex när hon lyckades. Hon var fem år när hon började prata med Gud. Samtalsledare: Esther Kazen

  Ingen anmälan behövs, fritt inträde

  ………………………………………………………………………………………………………..

  Onsdag 16 november, kl 18.30

  Varför trivs maktmänniskor så ofta i kyrkan? – med Helen Västberg

   

  Välkomna till en temakväll om tro med Helen Västberg, terapeut och författare till boken Fräls oss från ondo – om makt och maktmissbruk. ”Något skaver, men jag vet inte vad det är. Är det mig det är fel på? Varför krymper jag här, och varför blir jag rentav rädd?” Överallt där vi försöker interagera med varandra inser vi då och då hur svårt det är att hantera makten, både hos andra och hos oss själva. Hur ställer man rätt frågor till en kultur som blivit allt giftigare och där konflikterna avlöser varandra? Hur ser urskillningen ut när

  resultaten är goda – men frukten är besk? Och vilket ansvar har kollektivet när en kultur spårar ur? Samtalsledare: Esther Kazen.

  Ingen anmälan behövs, fritt inträde