Vi tänder ett ljus …

Ditt ljus kommer att lysa i Immanuelskyrkans ljusträd!