Tänd ett ljus

Be med och för varandra.

Tänd ett ljus för någon eller något du vill att vi ber eller tackar för. Varje onsdag samlas personalen
i församlingen. Vi ber och tänder ett ljus för det som skickats in till oss.
Fyll i formuläret nedan med dina böneämnen!

Vi hoppas att inom kort kunna öppna upp ljuständningen för alla återigen.