Lotta Geisler-tavlor-151022-351-s

Visa oss barn

Församlingens diakoni arbetar både med direkta hjälpinsatser som Lunch i Gemenskap, stöd i kontakter med myndigheter, med enskilda samtal och hem- eller sjukbesök, men också genom opinionsbildning och att medvetandegöra om människors levnadsvillkor och hur vi som kyrka kan vara ett stöd.

Under några veckor i oktober fokuserade vi på barns och ungas situation i Stockholm idag. I den svenskspråkiga gudstjänsten kl 11.00 medverkade söndagen den 11 oktober fyra personer som på olika sätt möter unga Stockholmare -i skola, socialtjänst, vård och kyrka och gav oss sina bilder.

Vi hade också lunchkonserter, en tisdagsträff och en utställning med Lotta Geislers fina målningar (se bild).

Show us children

The diaconal work in our congregation handles both direct assistance, like Community Lunches, aid in dealing with the authorities, with counseling and visiting elderly and sick persons, but also through advocacy and awareness about people's lives and how we as a church can be a support.

During a few weeks in October we focused on children's and young people's situation in Stockholm today. October 11, in the Swedish-speaking service at 11.00 four persons participated, who in various ways meet young Stockholmers -i schools, social services, health care and the church, and gave us their view on the matter.

We also had lunch concerts, one Tuesday-afternoon meeting and an exhibition with Lotta Geisler fine paintings (see image).