Församlingens verksamhetsplan mot 2020

På årsmötet i april 2017 tog församlingen beslut om en verksamhetsplan. Där finns en lägesbeskrivning, en gemensam utgångspunkt och våra prioriterade områden beskrivs. Vidare om vad som är förutsättningar för vårt arbete med delaktighet och offrande.
Tanken är att vi ska arbeta med den verksamhetsplanen de närmsta åren, utveckla, tydliggöra, kanske sätta mer mätbara mål.
Läs och bär med dig och fundera över hur du bidrar. Här finns verksamhetsplanen som PDF.

 

UPPDATERAD INFORMATION: Klicka här för en rapport angående Immanuelskyrkans verksamhetsplan mot 2020.

 

Ulla Marie Gunner