Ge en gåva

Din gåva gör skillnad!

Du behövs i Immanuelskyrkan! Här kan du utveckla gemenskap, tillhörighet och tro, och här kan du bidra med din tid, dina talanger och dina tillgångar. Tre t:n som gör skillnad!
Hör du till dem som har tid, och gärna delar med dig av den, så vet att du är välkommen. I många av församlingens verksamheter är volontärerna oumbärliga. Lunch i gemenskap, i arbetet bland barn och unga, i kaffestugan och receptionen…
Längtar du efter att dela och utveckla dina talanger med andra? I Immanuelskyrkan vill vi kreativt ta vara på just det.
Vill du att dina tillgångar ska göra nytta? Dina pengar kan omvandlas till något verkligt meningsfullt i församlingens arbete. Här är exempel på hur du kan ge dina gåvor:

Kollekt

en gåva i samband med gudstjänsten. Det mest traditionella sättet att ge en kontant gåva.

Swish

Nya tider, nya metoder. Swisha under gudstjänsten eller när det passar dig. Numret är till svenska verksamheten 1234183224, till internationella verksamheten 1231891308.

Plus- eller bankgiro

Naturligtvis kan du ge din gåva via församlingens plus- eller bankgiro.
Plusgironummer 4493-3.
Bankgironummer 181-0936.

Automatisk överföring

Allra smidigast ger du din gåva via automatisk överföring. Gåvan är regelbunden och långsiktig och kommer församlingen till del även när du inte kan delta i gudstjänsten.

Kyrkoavgift

En procent av din beskattningsbara inkomst dras via skattsedeln i så kallad kyrkoavgift. Om du låter vårt samfund, Equmeniakyrkan, få din kyrkoavgift går automatiskt 69 procent av detta tillbaka till din församling. Resten av din enprocentare går till församlingar inom Equmeniakyrkan med särskilda behov och till pionjärarbete.

Församlingsmedlemmar, kördeltagare, musikanter, konfirmandföräldrar, alla ni som är Immanuelskyrkans vänner, alla ni som deltar i aktiviteter i kyrkan – välkomna att stötta ett arbete som vi tror är viktigt. Framför allt för människor som finns runt omkring Immanuelskyrkan.
Nu kan du vara med och göra skillnad.

Tack för din gåva till verksamheten i Immanuelskyrkan!