master class 2019

Förlängt anmälningsdatum till 8 maj 2019 vid midnatt.

Läs mer.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Musikskolan Immanuel tar nya grepp från och med hösten 2017 och startar en Sångakademi! I den kommer det att finnas genreinriktade kurser i solosång och fortbildningskurser för körsångare. Ett intresse att fördjupa kunskaper är en stor drivkraft. Det är tre sångpedagoger som tillsammans tagit initiativ till detta.

Peter Eriksson, rektor i Musikskolan Immanuel säger:
“Detta har länge saknats i Stockholms musikliv och vi är nu stolta att kunna bli ett lärosäte som kan erbjuda den här typen av kursverksamhet/utbildningar. Gällande den nystartade koristkursen föddes den idén hos Annelie Korsfeldt, en av våra sångpedagoger i Musikskolan Immanuel. Hon möter varje vecka körsångare från hela Stockholms körliv. Många är engagerade i sin körsång och vill utveckla sin röst, sin notläsning och gehör men har inte funnit någon adekvat fortbildning. Här finns nu en möjlighet att innan man startar sin körtermin genomgå en riktig boost!”

Från höstterminen 2017 startar också Immanuel Sångakademi specifika kurser i solosång med inriktning på viss genre som väljs i och med kursstart. I kursen ingår repertoarseminarium samt redovisningar i storgrupp samt kursavslutning i form av en konsert.

Här kan du läsa en artikel om Sångakademin som var införd i Sändaren nr 40/2017 (PDF)