Utbud

Vi har ett 15-tal lärare, alla med musikpedagogisk examen, som undervisar hos oss. Eleverna ges många möjligheter att få utlopp för sitt musicerande, bl.a. terminsuppspel, kammarmusikkonserter och i Immanuelskyrkans gudstjänster.

Instrument

I musikskolan kan du lära dig spela många olika instrument både i grupp och privat. Några exempel är:

  • Piano
  • Flöjt
  • Fiol, viola, cello
  • Gitarr
  • Trumpet

Sång

Lär dig sjunga antingen enskilt eller i grupp.

  • Solosångskurs
babyrytmik

Babyrytmik

Redan före födseln lär sig barnet att känna igen musik och ljud. Barnen lever musiken med kropp och alla sinnen. Det finns kvaliteter i musiken som har en unik betydelse för barnets utveckling. Musiken når barnet på ett sätt som förefaller alldeles självklart, den går ”rakt in”. Det är som att barnet tänker att ”det här är ju mitt eget språk.”