Terminstider & avgifter

Under förutsätting och med respekt för Folkhälsomyndigheten restriktioner önskar vi att kunna bedriva undervisning som vanligt under vårterminen 2021. Ensemblespel och terminskonserter är tillsvidare inställda pga Covid-19.

Terminstider

Vårtermin 2021

Undervisning från 11 januari. Sportlov 1-5 mars (v 9)
Påsklov 6-9 april (veckan efter påsk) v 14
1 maj lov, röd dag
13-14 maj – Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag,
11 juni – Läsårets sista skoldag

Avgifter

Stråkundervisning, Klaverinstitutet, pianoundervisning, gitarr, flöjt, slagverk, Beat Club & Babyrytmik Immanuel

Grupp 2 delt 30 min, 2.558 kr
Grupp 3 delt 30 min, 1.731kr
Grupp 3 delt 45 min, 2.558 kr
Grupp 4 delt och mer 45 min, 2022 kr
I förekommande fall
Grupp 2 delt 45 min, 3.812 kr

Ensembleundervisning erbjudanden för flera instrumentgrupper. Beroende på nivåer arrangeras detta olika från termin till termin.

Stråkkvartett 1.440 kr

Instrument – hyra fiol, viola och cello, per termin 625 kr

Slagverkselever har avgifter utifrån hur undervisningssituationen kan schemaläggas, beroende på antal elever och instrument till gång.

Babyrytmik 755 kr/per barn

Enskilda lektioner på 20 min, 30 min och 45 min praktiseras. Angående terminsavgiften kontakta musikskolans expedition, 08-587 503 03 eller via e-post.

Avgifter för Sångundervisning som ovan.

Solosångkurs under terminen, 13 tillfällen inkl. Master Class, 3.550 kr
Under innevarande pandemi ör vi tyvärr tvingade att göra uppehåll med detta utbud. Däremot erbjuds sångundervisning enligt ovan.