Terminstider och avgifter

Under förutsätting och med respekt för Folkhälsomyndigheten restriktioner önskar vi att kunna bedriva undervisning som vanligt underhöstterminen 2021. Ensemblespel och terminskonserter är tillsvidare inställda pga Covid-19, men vi återkommer så snart det lokalmässigt är möjigt.

Terminstider

Hösttermin 2021

Undervisning från 23/8 –17/12.  (undervisning 15 v inklusive uppspelsveckan i december). 
Skollov v 44, 1–5 november

Vårtermin 2022

Undervisning från 10 januari
Sportlov 28 februari – 4 mars, v 9
Påsklov 11–14 april, v15
1 maj lov, röd dag
26–27 maj – Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag
10 juni – Läsårets sista skoldag. 

Avgifter höstterminen 2021

Stråkundervisning, Klaverinstitutet, pianoundervisning, gitarr, flöjt, slagverk, Beat Club & Babyrytmik Immanuel

Grupp 2 delt 30 min, 2.609 kr
Grupp 3 delt 30 min, 1.766kr
Grupp 3 delt 45 min, 2.609 kr
Grupp 4 delt och mer 45 min, 2062 kr
I förekommande fall
Grupp 2 delt 45 min, 3.888 kr

Ensembleundervisning erbjudanden för flera instrumentgrupper. Beroende på nivåer arrangeras detta olika från termin till termin.

Stråkkvartett 1.475 kr

Instrument – hyra fiol, viola och cello, per termin 655 kr.

Slagverkselever har avgifter utifrån hur undervisningssituationen kan schemaläggas, beroende på antal elever och instrumenttillgång.

Babyrytmik 755 kr/per barn

Enskilda lektioner på 20 min, 30 min och 45 min praktiseras. Angående terminsavgiften kontakta musikskolans expedition, 08-587 503 03 eller via e-post.

Avgifter för Sångundervisning som ovan.

Solosångkurs och Master Classes under terminen kommer att ske. Vad som är planerat och beroende på pandemirestriktioner hänvisar vi till separat flik om Master Class.