Avgifter höstterminen 2023

Grupp 30 min 2 deltagare,  2715 kr /deltagare
Grupp 30 min 3 deltagare eller fler,  1995 kr /deltagare
Grupp 45 min 2 deltagare,  3999 kr /deltagare
Grupp 45 min 3 deltagare eller fler,  2715 kr /deltagareEnsembleundervisning erbjudanden för flera instrumentgrupper. Beroende på nivåer
arrangeras detta olika från termin till termin.

Stråkkvartett 1.575 kr

Instrument hyra fiol, viola och cello, per termin 755 kr.

Barnrytmik 900 kr/per barn

Seniorrytmik 200 kr för 5 tillfällen

Enskilda lektioner på 20 min, 30 min och 45 min praktiseras. Angående terminsavgiften kontakta musikskolans expedition, 08-587 503 03 eller via e-post.