Terminstider & avgifter

Under förutsätting och med respekt för Folkhälsomyndigheten restriktioner önskar vi att kunna bedriva undervisning som vanligt under höstterminen 2020. Ensemblespel och terminskonserter är tillsvidare inställda pga Covid-19.

Terminstider

Hösttermin 2020

Vecka 34, 17-21 augusti Schemaläggningsdagar
Undervisning från 24/8-18/12. (undervisning 15 veckor inkl terminsuppspelningsvecka).
Skollov v 44, 26-30 oktober.

Vårtermin 2021

Undervisning från 11 januari. Sportlov 1-5 mars (v 9)
Påsklov 6-9 april (veckan efter påsk) v 14
1 maj lov, röd dag
13-14 maj – Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag,
11 juni – Läsårets sista skoldag

Avgifter

Stråkundervisning, Klaverinstitutet, pianoundervisning, gitarr, flöjt, slagverk, Beat Club & Babyrytmik Immanuel

Grupp 2-delt 30 min 2558.-
Grupp 3-delt 30 min 1731: –
Grupp 3 delt 45 min 2558.-
Grupp 4 delt och mer 45 min 2022.-

Ensembleundervisning erbjudanden för flera instrumentgrupper. Beroende på nivåer arrangeras detta olika från termin till termin.

Stråkkvartett 1440.-

Instrument – hyra fiol, viola och cello, per termin 625.-

Slagverkselever har avgifter utifrån hur undervisningssituationen kan schemaläggas, beroende på antal elever och instrument till gång.

Babyrytmik 655.-/per barn

Enskilda lektioner på 20 min, 30 min och 45 min praktiseras. Angående terminsavgiften kontakta musikskolans expedition, 08-587 503 03 eller via e-post.

Avgifter för Sångundervisning som ovan.

Solosångkurs under terminen, 13 tillfällen inkl. Master Class, 3550.- Datum meddelas senare.