Avgifter vårterminen 2024

Grupp 30 min 2 deltagare, 2715 kr /deltagare
Grupp 30 min 3 deltagare eller fler, 1995 kr /deltagare
Grupp 45 min 2 deltagare,  3999 kr /deltagare
Grupp 45 min 3 deltagare eller fler, 2715 kr /deltagare


Ensembleundervisning erbjudanden för flera instrumentgrupper. Beroende på nivåer
arrangeras detta olika från termin till termin.

Instrument hyra fiol, viola och cello, per termin 400 kr.

Barnrytmik 900 kr/per barn. ( pausat under våren 2024 )

Barnkör 8-12 år, 500:-/termin. Anmälan till rosenmusik@gmail.com

Enskilda lektioner på 20 min, 30 min och 45 min praktiseras. Angående terminsavgiften kontakta musikskolans expedition, 08-587 503 03 eller via e-post.