Terminstider och avgifter

Under förutsätting och med respekt för Folkhälsomyndigheten restriktioner önskar vi att kunna bedriva undervisning som vanligt under vårterminen 2022. Ensemblespel och terminskonserter är tillsvidare inställda pga Covid-19, men vi återkommer så snart det lokalmässigt är möjigt.

Terminstider

Hösttermin 2022

Undervisning från v. 35-49
Höstlov v. 44

Avgifter höstterminen 2022

Stråkundervisning, Klaverinstitutet, pianoundervisning, gitarr, flöjt, slagverk, Beat Club & Babyrytmik Immanuel

Grupp 2 delt 30 min, 2.609 kr
Grupp 3 delt 30 min, 1.766kr
Grupp 3 delt 45 min, 2.609 kr
Grupp 4 delt och mer 45 min, 2062 kr
I förekommande fall
Grupp 2 delt 45 min, 3.888 kr

Ensembleundervisning erbjudanden för flera instrumentgrupper. Beroende på nivåer arrangeras detta olika från termin till termin.

Stråkkvartett 1.475 kr

Instrument hyra fiol, viola och cello, per termin 655 kr.

Slagverkselever har avgifter utifrån hur undervisningssituationen kan schemaläggas, beroende på antal elever och instrumenttillgång.

Babyrytmik 755 kr/per barn

Minibrass 755 kr/deltagare.
450:-/deltagare för dig som är elev i musikskolan i instrument/sång

Enskilda lektioner på 20 min, 30 min och 45 min praktiseras. Angående terminsavgiften kontakta musikskolans expedition, 08-587 503 03 eller via e-post.

Avgifter för Sångundervisning som ovan.

Solosångkurs och Master Classes under terminen kommer att ske.