Musikskolans terminsavgifter läsåret 2017-2018

Stråkundervisning, Klaverinstitutet, pianoundervisning, gitarr, flöjt, slagverk, Beat Club & Spädbarnsmusik Immanuel

Grupp 2-delt 30 min 2465.-
Grupp 3-delt 30 min 1645:-
Grupp 3 delt 45 min 2465.-
Grupp 4 delt och mer 45 min 1945.-

Ensembleundervisning erbjuds för flera instrumentgrupper. Beroende på nivåer arrangeras detta olika från termin till termin.

Stråkkvartett 1390.-
Instrument - hyra violin, viola och cello, per termin 595.-

Slagverkselever har avgifter utifrån hur undervisningssituationen kan schemaläggas, beroende på antal elever och instrumenttillgång.

Spädbarnrytmik / småbarnsmusik / per barn 655.-

Immanuel Sångakademi - Se  mer info här.

Avgifter för Sångundervisning som ovan.
Koristkurs 17–20 augusti 2017, kursavgift 1950.-
Solosångkurs under terminen, 13 tillfällen inkl. Master Class, 3550.-

Musikskolans tider skolåret 2017-2018:

Hösttermin 2017
(Stockholms skolor: 16 augusti – Läsårets första skoldag)
Musikskolan 21 augusti, höstlov 30 okt – 3 november (v 44)
Terminens sista skoldag 15 december.

Vårtermin 2018
(Stockholms skolor: 10 januari - Vårterminens första skoldag)
Musikskolan 8 januari. Sportlov 26 februari – 2 mars (v 9)
Påsklov 3–6 april (efter påsk)
11 maj - Lov vid Kristi Him, 8 juni - Läsårets sista skoldag.