Småbarnsmusik

Redan före födseln lär sig barnet att känna igen musik och ljud. Barnen lever musiken med kropp och alla sinnen. Det finns kvaliteter i musiken som har en unik betydelse för barnets utveckling. Musiken når barnet på ett sätt som förefaller alldeles självklart, den går ”rakt in”. Det är som att barnet tänker att ”det här är ju mitt eget språk.”

Välkommen till våra grupper i småbarnsmusik!
Kom och sjung, dansa, ramsa och spela med ditt barn!
Upplev glädjen i musiken, och få en liten repertoar att använda hemma!

Vi träffas tio (10) torsdagar under terminen. Fikastund efteråt.
Barnmusikledare är Christina Brinnen.

Barn 9–18 månader kl 9.30.
Barn 0–8 månader kl 12.00.

Max 12 barn per grupp.

Startdatum är 13 september och avslutningen för terminen är 22 november 2018.


Babykonserter för hösten är 4 oktober och 6 december 2018.

Terminsavgift för hösten 2018 är 655 kronor.

För anmälan till Småbarnsmusiken klicka här.